לתרומות לחץ כאן

הכשרת כלים מחלבי לבשרי / כלי פלסטיק / הנחת מאכל יבש על הפלטה / ערבות לנשים

שאלה:

האם זה בסדר לשאול מי העונים באתר זה? מטעם איזה בית דין/פוסק? תודה
* האם מותר לי להגעיל בלנדר מוט שהיה עד היום בשרי- ממתכת כדי שיהיה חלבי?
*האם מותר להגעיל מכשיר לשייק-הסכין חלבי אבל המיכל פלסטיק
שהיה עד היום חלבי ויהפוך להיות פרווה
*האם מותר להניח משהו יבש לגמרי-נניח בורקס על הבלעך או הפלטה בעצמה ולא ע"ג משהו שבת?
*אם אינני מתפללת ערבית בליל שבת- האם בכלל מותר לי לא להתפלל(אמא לילדים קטנים) ואם אכן כן-האם עלי לומר ויכולו? איך? או שגם אם כן התפללתי עלי לומר ויכולו.
* האם אני מחוייבת לומר קרבנות? והאם את הכל? בתפילת שחרית?

תשובה:

שלום וברכה

אתר דין מסונף ונתון לפיקוחו של בית הדין נתיבות חיים בראשות הגאון רבי יוסף פליישמן שליט"א, ראש כולל נתיבות חיים ממוסדות מענה שמחה בירושלים. המקום מוכר בין הת"ח בירושלים, אינני יודע מנין את בארץ.

1. למנהג בני אשכנז אין להגעיל כלים מחלבי לבשרי ולהיפך, אלא אם כן עברה שנה מהשימוש האחרון, או שלתקופה מסויימת הגעילו לשימוש פרווה ואחר כך זה עובר לשימוש הבשרי. בני ספרד לא החמירו בכך. על מנהג בני ספרד בזה, ראה שו"ת יביע אומר ח"ג יו"ד סי' ד. על מנהג בני אשכנז, ראה מגן אברהם סי' תקט סעי' יא. על האופנים השונים בהם הקלו בזה גם לבני אשכנז, ראה ס' הכשרות עמ' פג על פי מה שכתב בזה בשו"ת מהרש"ם.

2. אם השימוש בו היה תמיד קר אין צורך בהגעלה ודי בנקיון יסודי. אם היה שימוש בחם, המיקל להגעיל כלי פלסטיק יש לו על מה לסמוך, אבל אם אין צורך מיוחד כדאי להחמיר. בשו”ת אגרות משה (יו”ד ח”ב סי’ צב) ושו”ת קנין תורה (ח”ב סי’ צ”ב) ושו”ת להורות נתן (ח”ו סי’ סט) החמירו בזה שלא מועיל לפלסטיק הגעלה שדינו ככלי חרס, לעומת זאת בשו”ת חלקת יעקב ח”ב סי’ קסג האריך באופן עשיית כלי פלסטיק ומסיק שאפשר להכשירן בהגעלה וכ”כ במנחת יצחק ח”ג סי’ סז ובציץ אליעזר ח”ד סי’ ו ובשו”ת שאלי ציון ח”ב סי’ כג שו”ת באר משה ח”ב סי’ נג, ושו”ת אור לציון ח”ג פ”י סי’ יג, וחזון עובדיה (פסח עמ’ קנא), הקילו בזה וע”ע ביסודי ישורון ח”ו עמ’ קע, ובספר סידור פסח כהלכתו (פ”ט הערה 49 בשם הגרי”ש אלישיב).

3. על הבלעך ודאי אסור לכל הדעות, לגבי פלטה חשמלית נחלקו בכך הדעות, דעת רוב פוסקי האשכנזים הדבר אסור משום איסור חזרה, כך החמירו הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אויערבך הגר"ש וואזנר וכו, ואילו באגרות משה מסופק בדבר כיון שהפלטה אינה מיועדת כלל לבישול אלא לחימום, ודעת הגר"ע יוסף היתה להקל בזה מן הטעם הנ"ל. לכן כדי שלא להכנס לספקות, מניחים צלחת הפוכה ועליה מניחים את הבורקס. כמובן דברינו במאכל יבש ולא בלח שיש בו שאלה של בישול אחר בישול.

4. אשה לא חייבת להתפלל ערבית בליל שבת, אף שיש בכך מעלה גדולה, וראוי שהבעל יכוון בתפילת שמונה עשרה שלא לצאת ידי חובת קידוש, כדי שלא להכנס לשאלה שהאשה חייבת מדאורייתא והוא מדרבנן, ויש נדון אם יש ערבות לנשים ויוכל להוציאה ידי חובת קידוש. למעשה מעיקר הדין בכל מקרה הוא יכול להוציאה ידי חובה בקידוש, הרחבנו בכל זה כאן.

5. די לומר פרשת התמיד.

ברכה והצלחה ויום נעים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל