לתרומות לחץ כאן

עסק ששותפים בו ישראל וגוי הפועל בשבת

שאלה:

שלום רב, רציתי לשאול בנוגע לשותפות עם הגוי בעסק שפועל בשבת, ולא התנו בתחילה. מהו הנוסח שצריך לעשות בדיוק. אם יש איזה נוסח כתוב. האם דווקא בכתב או גם בע״פ. לדעת הספרדים(רמ״ה סעיף ג׳). וכן האם צריך ממש להקפיד שכל השכר של שבת ילך לגוי ויום אחד כנגד לישראל, או מספיק התנאי- שע״י כך אדעתיה דנפשיה עביד?
תודה מראש

תשובה:

ההיתר להעסיק גוי בחנות בשבת, אמור דוקא באופן שהגוי נחשב שותף ממש בעסק ולא פועל של היהודי, ובתנאי ששותפות זו ידועה ומפורסמת לכל , כך שלא יהיה חשש של “מראית העין”, שיהיו הרואים סבורים שגוי זה עובד לצורך היהודי. לכן, כדי להעסיק גוי בעסק צריך להכין חוזה מפורט בו יקבע שכל רווחי החנות מהעבודה ביום השבת ניתנים לגוי [בתמורה הוא יכול להתחייב לעבוד במשך השבוע או לשלם שכירות וכיוצא בזה, כך שבפועל הוא יקבל רק אחוז מועט מהרווחים, כלומר לא חייב שבפועל הוא יקבל את כל רווחי השבת, הוא הרי צריך לשלם על המוניטין של החנות ועל השכירות שלה ושל כליה ועוד], וכמו כן יש לפרסם שאותו גוי הוא שותף בחנות. כלומר, שבמקום בו רשום שם בעל העסק יכתב גם שמו, ושביום השבת החנות שלו בלבד, וכמו כן הוא יהיה רשאי להתנהג בחנות כמו בעל הבית בכל הענינים. מלבד זאת, על היהודי להדיר רגליו מהעסק ביום השבת, שלא יראה לאנשים שהוא עובד שם באותה שעה. יש לשים לב היטב לתנאי זה, כדי שלא לבוא לידי מכשול חלילה!

באופן כללי, אם העסק מיועד עבור קונים יהודים, נראה שיש להמנע מכך, שהרי סוף סוף על ידי אותו עסק רבים מחללים את השבת, וודאי שאין בכך כבוד שמים… וזכות השבת תעמוד לך שתצליח מאוד בכל עסקיך, ותראה שפע של פרנסה בנקל ובנחת.

אין לי נוסח של חוזה בענין זה, אבל העיקרון ברור ואת החוזה יש לנסח אצל עו"ד ולהראותו לרב על פי הכללים הנ"ל.

מקורות:

ההיתר הנ”ל מבוסס על דברי הרמ”א (או”ח סי’ רמה ס”א) על פי הר”ן, שכאשר יש גוי ויהודי שותפים בעסק, האיסור הוא דוקא כשכל יום עובד אחד מהם בעסק, אז כל אחד שעובד, הרי הוא כשלוחו של שותפו, וכשבשבת הגוי עובד הרי הוא גם שלוחו של הישראל, ואסור. אולם אם בכל יום מימי החול שניהם עובדים יחדיו בעסק, הרי מוכח שבשבת שהגוי עושה לבדו אי”ז בכלל השותפות, ומותרים אח”כ ליטול שכר בשוה, דהגוי – אדעתא דנפשיה עביד. ורבים מהאחרונים נקטו עיקר כדעת הרמ”א, כמ”ש הב”ח (סי’ רמה ס”ב), ובשו”ת דברי מלכיאל (ח”ד סי’ ד) והחתם סופר (או”ח סי’ נח), ועוד. ואף אם בפועל עובדים בשבת בבית המסחר הפועלים ולא הגוי בעצמו, ופועלים אלו הם פועלים גם של הישראל, מכל מקום מאחר והם פועלים השכורים לכל ימות החול ולא רק לשבת, כתב האגרות משה (או”ח ב סי’ סה) להתיר בזה.

ומ”ש דאף אם מקבל רק אחוזים מועטים נחשב כשותף, כ”כ הנודע ביהודה (תנינא או”ח כט ועוד).

אלא דיש להזהר שלא יהיה חשש מראית העין, וכגון שהכל יודעים שיש לנכרים חלק בבית מסחר. (אג”מ שם). וכן אם היהודי אינו יושב בחנות כלל, גם לא בימי החול. (נוב”י תנינא או”ח כט).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל