לתרומות לחץ כאן

ברכת הרואה בנר חנוכה שהודלק רק מספק / בנר חשד

שאלה:

בס"ד
האם אפשר לברך ברכת הרואה על נר חנוכה שהודק רק בשביל ספק.
ב' האם אשר לברך ברכת הרואה על נר חנוכה שהולדק וכבה וחזר והדליקו למרות שלא היה חייב

תשובה:

לכאורה פשיטא שזה לא נחשב נר חנוכה ואין לברך, שכורני שיש נדון רחב בענין זה לגבי נר חשד, איך ניתן לברך ברכת הרואה ומדוע לא מחוייב המברך לחשוש שמא זה נר חשד שאינו לקיום המצוה? אבל בזה יש לומר שהוא תלוי בגדרו של נר חשד, אם הוא רק למניעת מראית העין או שכחלק מדיני המצוה חייבו להדליק באופן כזה שאין בו מראית העין, שהרי לא מצינו בשום מקום שחייבו חכמים כדבר הזה, אדרבה, יאמרו לרכלנים ללמד זכות שמן הסתם הדליק בצד השני של הבית.. ואכן בס' הכל בו אף מחדש שמברכים על נר של חשד ברכת להדליק, הרי שהוא חלק מקיום המצוה.

חנוכה שמח ושבת שלום.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. הגרש"ז אויערבך נקט בפשיטות שלא מברכים ברכת הרואה על נר בית הכנסת, אולם באגרות משה ח"א סי' קצ תלה זאת בשלושת תירוצי התוספות (סוכה מו, א ד"ה הרואה) מדוע תיקנו חז"ל ברכת "הרואה" רק על ראיה של קיום מצות נר חנוכה ולא על ראיית קיום מצוות אחרות, ותירצו: "בשאר מצות כגון לולב וסוכה לא תקינו לברך לרואה אלא גבי נר חנוכה [א] משום חביבות הנס. [ב] וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה. וטעם ראשון ניחא דלא תיקשי ליה מזוזה. [ג] ועוד יש לפרש, דאין שייך לתקן לרואה ברכה שאין העושה מברך". עיין בדבריו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל