לתרומות לחץ כאן

מזוזה בחנות לא כשרה / מסחר במאכלות אסורות

שאלה:

שלום רכשתי זכיינות מרשת מוכרת בחו"ל, ובין היתר ישנם סנדוויצים סגורים עם בשר ’אחר’. האם מותר לי לשים מזוזה בחנות. מצד אחד ישנם דברים עם סימונים כשרים המוכרים בארה"ב, ומצד שני כנ"ל עם מוצרים לא כשרים?
רב תודות מראש על המענה

תשובה:

שלום וברכה

לפני הנושא של המזוזה יש כאן בעיה משמעותית אחרת, אסור לסחור במאכלות אסורות, גם כאשר כל המסחר מתבצע מול גויים! כאשר יש חשש שיהודים יקנו זו בכלל בעיה של לפני עיור לא תתן מכשול, אבל גם כאשר אין חשש כזה קיימת הבעיה הנ"ל.

לגבי המזוזה, ככל שזו החנות שלך, אתה מחוייב לקבוע שם מזוזה בלי ברכה כדין חנויות. הבעיה שזה מעורר, שזה יכול לגרום לאנשים לחשוב שהאוכל כאן כשר, וזה הרי בעיה חמורה מאוד, לכן הייתי קובע את המזוזה באופן שכלל אינו ניכר, חוקק בתוך הפתח וקובע אותה עמוק בפנים ולא ניכר בחוץ.

אבל שוב, לבי הבעיה הראשונה שעוררתי אם אכן זו החנות שלך אסור לך למכור שם את המוצרים הללו. אם זה לא לגמרי שלך אלא יש לך זכויות מסוימות מוגבלות, תפרט יותר את הזכיון שלך וננסה לבדוק את הדברים יותר מדוייק.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיז סעיף א

כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר), (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות), חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו: יעשה לכל מלאכה (ויקרא ז, כד). ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  (וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטריפה בביתו), (טור), מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך. הגה: וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח). וכן מותר לגבות דברים טמאים, בחובו, מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה). ואסור למכור לעובד כוכבים נבלה בחזקת כשרה (טור). (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח). וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל