לתרומות לחץ כאן

דירה באותו בניין לאחר גירושין

שאלה:

שלום וברכה וכל טוב סלה
אשתי ואני החלטנו להתגרש
בין הילדים שחנן אותנו ה' יש ילד קטן בן 3 שיש לו צרכים מיוחדים ודרושה לו השגחה ותשומת לב מיוחדת, האם לשם כך יש מקום להקל לדור בדירה נפרדת באותו בניין?

תשובה:

שלום רב,

בעקרון קשה לראות מצב שישנה אפשרות כזו מצד ההלכה. חז"ל גזרו איסור הרחקה בין גרוש לגרושתו הן שלא יגורו בסמיכות – בסוגיה בכתובות כז כתוב שלא יגורו בחצר אחת וכך נפסק בשו"ע סוף סי' קיט. והן הרחקות שלא יהיה להם קשר ישיר משותף למרות שיש שם אנשים נוספים. לדוגמה מבואר שם בגמ' שאסור להם לבוא ולדון ביחד ביניהם בביה"ד למרות שיש אנשים נוספים כאשר הם נפגשים. כלומר, האיסור הוא שלא יהיה קשר ישיר. אמנם הובא שם ברמ"א תשובה מהתרומת הדשן על מקרה שהתיר לגרוש לבוא לביתה שם גרושתו שכבר נישאה לאחר לצורך עסקיו עם אותו אדם (הבעל השני) אבל מן הסתם זה רק בגלל שהוא נכנס לשם להתעסק איתו ולא עם קשר ישיר עם הגרושה לשעבר.

יחד עם זה יש מקום לחשוב בגלל שעת דחק זו אם אפשר לסמוך על שיטות הראשונים שחלקו על הרמב"ם. כלומר, לשיטת הרמב"ם וכן נפסק בשו"ע הסוגיה עוסקת גם בגרושה מכהן או שנישאת כבר לאחר שהן אסורות לחזור לבעליהן לשעבר מדאורייתא, והן בגרושה לישראל שמותרת לחזור לבעלה לשעבר. כלומר, הגזירה היא על כל גרוש וגרושה. אולם לדעת הרא"ש והר"ן שהסוגיה עוסקת רק במקרה שאסור להם לחזור מדאורייתא. ממילא אין מקור לאיסור בגרושה שמותרת לחזור לבעלה. ועל כך כתב בבית שמואל ס"ק יד: "והר"ן ס"ל ג"כ כשיטת רש"י מ"ה ס"ל אף על גב מסברא אמרינן דאסור מ"מ אם נזהרים שלא להתייחד מותר". א"כ אם מדובר במקרה כזה, יש לשקול אם אפשר בשעת דחק זו לסמוך על שיטות אלה למרות שלא הובאו בשו"ע וברמ"א. ובכל מקרה גם אם סומכים על שיטות אלה חייבים לבדוק אם אין אפשרויות טובות יותר מצד ההלכה ובכל מקרה לקבוע כללים כיצד הקשר ביניהם יתנהל בקשר לילד המשותף. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל