פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

אמירה לגוי לעשות מלאכה בשינוי / מה נחשב שינוי?

שאלה:

האם אפשר להגיד לגוי לעשות מלאכה בשינוי? כי מצינו ששינוי פחות חמור מרמיזה.

תשובה:

זה עדיין שבות דשבות שהתירו רק במקום מצוה או במקום צער, ראה משנ"ב סימן ש"מ ס"ק ג' וסימן תקפ"ו בשער הציון אות ק"כ לגבי שאלה זו ממש, וגם לצורך מצוה לא תמיד התירו, ראה למשל ביאור הלכה בסי' שמט שאסרו לומר לו להביא דבר בכרמלית כיון דאתי לאיחלופי ברשות הרבים, ורק דרך חצר התירו. כמו כן ההגדרות של מה נקרא שינוי אינם פשוטות, יש אומרים שכאשר התוצאה אין בה שינוי אלא באופן עשייתה זה לא נחשב שינוי שמועיל. למשל קציצת ציפורניים בשיניים זה לא רק שינוי בעייה, גם התוצאה תהיה שונה, בשונה מהדלקת אור במרפק, והגרי"ש אלישיב החמיר בזה אף שיש שהקלו.

שבת שלום.

מקורות:

במהר"ח אור זרוע (סי' לא) כתב שהמניח קדירה על האש כלאחר יד חייב, כיון שבפעולת הבישול אין שום הבדל כיצד הקדרה הונחה על האש.

בדומה לכך הבן איש חי (רב פעלים ח"א או"ח סי' כ) דן האם אדם התולש פרי בפיו בשבת חייב, שהרי מלאכת התלישה היא מלאכה גמורה ואין הבדל באיכות של התלישה בכך שהוא קצץ את הענף המחבר את הפרי לאילן בפיו, מצד שני בודאי הדבר נחשב לתלישה בשינוי. למעשה הבן איש חי הסיק שיש בכך מחלוקת ראשונים, יש הסוברים שהוא אסור מהתורה ואינו נחשב כלאחר יד, ואילו אחרים סוברים שהוא אסור רק מדרבנן.

אולם האבני נזר (אגלי טל פתיחה אות ג) סבר שיש הבדל בזה בין שאר אסיורים לשבת, ואף שבשאר איסורים רק שינוי בתוצאה יש בו ממש, אולם בשבת ישנו פטור נוסף של מלאכת מחשבת ופטור זו פוטר גם אדם שעשה מלאכה כלאחר יד, אף שלא היה שום שינוי בתוצאה, כגון המוציא חפץ מרשות לרשות כלאחר יד, שהחפץ הגיע לרשות השני.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל