לתרומות לחץ כאן

הסבת בית כנסת ישן לאולם אירועים

שאלה:

בעבר הרחוק הוקם בסיוע העיריה בי"כ שכונתי בתוך מבנה טרומי. בהמשך נבנה בי"כ חדש ויפה ליד בי"כ הישן, מתוך מגמה שהישן, כנראה,יהרס ע"י העיריה.
למעשה, הישן לא נהרס ומשתמשים בו לסעודות מצווה, אזכרות, ועוד אירועים.
לאחרונה, הגבאי מעוניין לשפץ ולהרחיב את בי"כ הישן- "אולם האירועים" ומבקש להרוס ולהוציא את התיבה הבנויה את ההיכל וכו. לכאורה קדושת בית הכנסת חלה עדיין, על המקום. ולכן: א. אילו סוגי אירועים מותרים במקום(גם מסיבות יום הולדת, מסיבת "חינה" ?) האם חייבים הפרדה ומחיצה, בין גברים לנשים, כמו בבי"כ רגיל.
(יש לציין, כי הציבור ברובו המוחלט מסורתי/דתי, לא מקפיד על ישיבה נפרדת באולמות. כשרב/אברך נמצא ב"אולם" בי"כ הישן, ומבקש, הם יושבים בנפרד, ללא מחיצה).ב. האם מותר להשכיר את הישן לאירועים ה"מותרים".ג. האם אפשר להוציא את הכסף מהשכירות הנ"ל, לכל דבר? ד. האם מותר בישן, לשבור את התיבה הבנויה, את ההיכל הבנוי? אם כן, מה לעשות עם חלקי התיבה, וההיכל?
ה. אם יש נפקא מינה בפסיקה, אזי, מדובר בבי"כ ספרדי, כחציו מתפללים מסורתיים וחציו מתפללים דתיים.
בתודה מראש, על תשובה מפורטת, ומנומקת במקורות.

תשובה:

שלום וברכה

כאשר הגבאים רוצים ממש להפוך את המקום לאולם אירועים, לנתץ את הבימה לשנות את העיצוב וכו' ולעשות משהו קבוע שמיועד לשמחות, זה בעצם לקחת את המקום ולשנות את יעודו לחולין, וזה מותר רק על ידי מכירה של המקום על ידי הממונים לטובת הקהילה. טובת הקהילה אכן קיימת כאן, כי בנו בית כנסת חדש ואין צורך בבית הכנסת הישן לתפילה, והוצאות הקהילה מרובות והאולם יסייע, לכן מכירה תועיל, אבל שוב, לא ניתן לשנות יעוד אלא על ידי מכירה בכסף ולא סתם כך, המכירה מהווה מעין פדיון וחילול של המקום, כמו כל פדיון הקדש.

הפוסקים נחלקו האם המכירה צריכה להיות בדיוק לפי שווי המקום או שדי בסכום מסויים שמוסכם על הגבאים, אבל בכל מקרה גם אם נרצה לסמוך על המקילים אין הכוונה לעשות הערמה כל שהיא, אלא לעשות מכירה גמורה.

לכן, לכאורה, כדי לבצע דבר כזה, הבית הכנסת עצמו אינו יכול להפעיל את המקום, אלא יש למכור אותו ליזם מסויים, שהוא יפעיל את המקום עבור בית הכנסת, הוא ישלם תשלום מסויים מיד עכשיו על עצם הזכיון, ויתן ניח גם אחוזים על כל שמחה שתהיה שם, ובאופן זה ניתן לעשות זאת.

במידה וכך נעשה, אפשר לקיים שם גם מסיבות רשות כמו יום הולדת או חינה. לגבי שאלתך לגבי הפרדה אין ספק שהדבר צריך להיות לפי כללי ההלכה, ראשית משום שאסור למכור את בית הכנסת לתשמיש של בזיון של שחוק והוללות, וכל שכן שאסור כאשר יש שמחות בתערובת וכו', שנית משום שאין מקום לאפשר שבית הכנסת יתן יד לשמחות שנעשות באופן האסור על פי הלכה.

בכסף יש להשתמש לצרכי הקהילה ובית הכנסת.

ארון קודש שיצא משימוש צריך לגונזו. פרטים על אופן גניזתו תוכלו לקבל באירגון גניזה כללית אצל הרב אליעזר בונדהיים, בטל' 08-9741974

כמו כן יש לגנוז את הבימה של הספר תורה אא"כ היתה משמשת לעוד דברים.

בהצלחה רבה

מקורות:

ראה שו"ע סי' קנג סעי' ז וסעי' ט, על כך שזה אפשרי רק במכירה גמור ולא ניתן לשנות ייעוד באופן אחר כתבו פוסקים רבים בנדונם, ראה למשל מהרש"ם ח"א סי' ק, אבני נזר או"ח סי' לד אות כ [וראה שם שצריך דווקא בשוויו האמיתי, הר צבי ח"א סי' עז ושמצדד להקל שאין צורך בשווי המדוייק, שו"ת אמרי יושר סי' קסט, וראה שם שיש להעדיף לא למכור לאחד מבני הקהילה כיון שיתכן שמכירה כזו לאחד מהשותפים לא תועיל להפקיע את הקדושה, לדבריו יש להשתדל שהיזם הזה לא יהיה חבר בית הכנסת. וראה עוד הליכות שלמה דיני בית כנסת פרק יט ובהערה 24 לגבי הנדון אם לעשות מכירה או חילול [אגב בחילול יש להשתמש בכסף רק לקדושה חמורה ולא למה שירצו בני הקהילה].

על קדושת הבימה ראה סי' קנד סעי' ו ובמשנה ברורה שם ס"ק כח.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל