לתרומות לחץ כאן

הדלקת נרות חנוכה במטוס / חופשה באמצע חנוכה

שאלה:

האם זה תקין להזמין חופשה באמצע חנוכה כאשר ברור שמפספסים ע”י זה ”רק” הדלקת נרות ו/או קריה”ת (בטיסה) ביום אחד ”בלבד”. כשיש אפשרות לצאת ביום האחרון ולקצר את החופשה. מבחינת העבודה, תאריכי החופשה הכי מסתדרים בין כ”ז כסלו לו’ טבת.

תשובה:

שלום וברכה

לגבי קריאת התורה, כנראה העולם סומכים על כך שהיא חובת ציבור לדעת רבים מהראשונים והאחרונים, כך שאם אין ציבור לא ביטל מצוה. לגבי הדלקת נרות חנוכה ודאי שזה לא מוצלח וראוי לשלם כסף כדי להתאים את הטיסה לזמן נכון יותר.

לעצם השאלה, מה עושה אדם שצריך לטוס, האם והיכן מדליק:

אדם ששוהה בליל חנוכה במטוס, אם מדליקים עליו בביתו זה ודאי בסדר והוא יוצא ידי חובה בהדלקתם, אבל אם לא מדליקים עליו בביתו,  מדליק שם נרות חנוכה בלא ברכה. ואם לא מאפשרים לו להדליק נר במטוס, ידליק פנס חשמלי בלא ברכה, של נורת ליבון שדינה כאש, ואם אין ידליק נר בשדה התעופה בלא ברכה, כדי לפרסם את הנס. אם נסיעתו היתה ביום הראשון של חנוכה, ביום השני בעת ההדלקה יברך ברכת שהחיינו, אלא אם כן ראה נרות המחוייבים בברכה ובירך עליהם ברכת שעשה ניסים ושהחיינו ביום הראשון [ברכת הרואה]. דין זה נוהג רק אם ראה את הנרות בתוך חצי שעה להדלקתם שהוא זמן המצוה.

אני חוזר שוב הכי חשוב שידליקו עליך ועליהם כל אחד בביתו שבזה יש נר איש וביתו ויוצאים את עיקר המצוה.

מקורות:

על החיוב להדליק במטוס, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ד סי’ קמו, לענין הנוסע בקרון או בעגלה, שהואיל ושם הוא מקום קביעותו באותו לילה ידליק שם, אולם רבים חולקים על דבריו, וראה ס’ הלכות חג בחג חנוכה עמ’ כט, לכן ידליק בלא ברכה. על החיוב להדליק נר בלא ברכה בשדה התעופה כדי לפרסם את הנס ראה שם עמ’ כח. על כך שביום השני יברך שהחיינו, ראה שו”ע סי’ תרעו סעי’ א. יתירה מזו, יש שסוברים שברכת שהחיינו אינה נאמרת על מצות נר חנוכה בלבד, אלא על עצם החג, ונתקנה לאומרה בעת קיום המצוה [ראה שער הציון שם ס”ק ג], ולדעתם ברכה זו נאמרת בדיעבד גם בלי נרות, אלא שיש שחולקים על כך. אולם, אם בירך ברכת הרואה בלילה הראשון בהיותו בשדה תעופה, וכגון שראה שם נרות דולקים במקום המחוייב בהדלקה, אינו חוזר ומברך למחרת כשמדליק בעצמו.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל