לתרומות לחץ כאן

לחם משנה – לשמוע את הברכה או לטעום ממנו?

שאלה:

האם אפשר לשמוע מהמברך ברכת המוציא ולאכול מהחלה שלפני אפילו שאין לי לחם משנה? מהמ"ב בסי קסז ס"ק פ"ג משמע דצריך שיהיה לפניו לחם משנה ומאידך בסי' רעד סק"ח משמע להדיא במ"ב דלא צריך שיהיה לפניו לחם משנה.

תשובה:

שלום וברכה

מי שלא טועם מהלחם משנה אינו יוצא ידי חובת מצוה זו, ראה שו”ע הרב סי’ רעד סעי’ ד והובא במשנה ברורה סי’ קסז ס”ק פג ושער הציון שם ס”ק עב, וע”ע שו”ת באר משה ח”ה סי’ עה.

יתר על כן, יש שסברו שעיקר המצוה היא בטעימה מהלחם משנה ולא בברכה, ולדעתם, גם מי שלא שמע את ברכת הבוצע ומברך לעצמו, אם יטעם מהלחם שבירך עליו הבוצע כלחם משנה יקיים בכך מצוה זו, אף שבירך בשעה שכבר היה פרוס, ראה שו”ת קנין תורה ח”א סי’ פח ושו”ת דברי יציב או”ח סי’ קכו.

לכן מלבד מה שנהגו להקפיד לשמוע את הברכה מהבוצע ודאי יש לאכול מלחם משנה ולא רק מפרוסה אחרת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל