לתרומות לחץ כאן

גידול כלב בבית

שאלה:

אני סטודנטית ויש מילגה שווה אם מאמצים כלב,
(אנחנו גרים במושב חרדי), כמובן שנטפל בו כמו שצריך האם זה נכון להביא כלב הביתה?
ההורים לא בטוחים אם זה מתאים למשפחה חרדית למרות שיש רצון מצד הילדים בבית המון שנים.

תשובה:

שלום רב,

לגבי גידול כלב בבית. אם הוא כלב הנובח או נושך ובכך הוא מפחיד אנשים, הוא מוגדר כ"כלב רע" ואסור לגדלו בבית אם לא לצורך שמירה וכד' ואז יש לשומרו היטב. אולם אם אינו מוגדר כזה אין איסור לגדלו, וראה במקורות.

באופן כללי, ראוי לציין שהמגדל בעלי חיים בביתו, מוטל עליו חובה לדאוג להאכלתן, ואסור לו לאכול בעצמו לפני שהוא דואג לאכילתן של בעלי החיים.

[מה שכלב נקרא טמא, אין הכוונה שיש בו טומאה, אלא שהוא אסור באכילה].

מקורות:

במשנה ב"ק עט,ב מבואר שאסור לאדם לגדל כלב אלא אם כן הוא קשור בשלשלת, ובטור חו"מ סי' ת"ט ועוד פוסקים גרסו במשנה 'כלב רע' אך כלב שאינו רע מותר לגדלו, וכבר בדורות קדומים נהגו לגדל כלבים לשמירה, כמבואר במדרש רבה בראשית כב,יב שהאות שעשה הקב"ה לקין שלא יכוהו היה 'כלב נתן לו' וכן ליעקב אבינו היו כלבים רבים לשמור את צאנו כמבואר במדרש. וכן כתב הרמ"א סי' ת"ט ס"ג שנוהגים לכדל כלבים לשמירה אך כלב רע אין לגדלו אם אינו קשור בשלשלאות של ברזל. ובשו"ע הרב כתב שצריך לקשרו כל זמן שעלול לנבוח ולהזיק לבני אדם.

אמנם אם אין צורך בדבר ממידת חסידות אין לגדל כלבים כלל כמבואר בגמרא בשבת סג,א 'כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו (שעניים מפחדים להתקרב לביתו – מהרש"א שם) ואף פורק ממנו יראת שמים' ובב"ק פג,א נאמר שהמגדל כלבים כמגדל חזירים, ועי' עוד ברשב"א ב"ק פב,ב, ובפלא יועץ ערך כלב כתב גם כן שלא לצורך שמירה יש להמנע מלגדל בתוך ביתו, ואם צריך לשמירה יגדלו בשלשלאות. ועי' עוד בשו"ת חלקת יעקב או"ח סי' ל"ד אות ה' מה שכתב בגנות המגדלים כלבים לצורך שעשוע.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל