לתרומות לחץ כאן

דינא דמלכותא דינא לגבי חוקי התנועה?

שאלה:

שלום כבוד הרבנים.

כידוע, לפי חוקי התנועה, אסור לחצות את הצומת כשהאור של הרמזורים הוא אדום, בזמן נהיגה, או אסור לחצות את הכביש כשהאור של הרמזורים להולכי רגל הוא אדום, וכו׳.
וכן לגבי חוקי התחבורה הציבורית (בחלק מהמדינות לפחות), אסור לעלות ברכבת כשיש זמזם שנשמע, וכו׳.

האם כל החוקים הללו נכללים בכלל של דינא דמלכותא דינא?
במילים אחרות, האם עושים איסור כשעוברים על חוקי התנועה או חוקי התחבורה הציבורית למשל?

תודה מראש.
כל טוב.

תשובה:

שלום וברכה,

פוסקי זמנינו סוברים ששמירת חוקי תנועה היא חובה הלכתית. ולכן אסור לזלזל בחוקי תנועה, ועברה על חוקי תנועה כרוכה באיסורי תורה.

בהצלחה.

מקורות:

שלום וברכה,

בשו"ת שבט הלוי (חלק י סימן רצא) כתב שהחיוב לציית לחוקי התנועה אין לזה שייכות אם יש דינא דמלכותא או אין דינא דמלכותא, שהתקנות שנעשו ע"י השלטון נעשו לטובת הצבור למנוע אסונות, ואם לא היו נעשים על ידם היה חיוב עלינו לחוקק את החוקים. וסיים את תשובתו: וממילא פשוט דאסור ע"פ הלכה לעבור ברמזור אדום בכל הזמנים גם כשאין מכוניות מתקרבות ממש דהירוס הסדר מביא לידי סכנה בנפש כידוע.

בתשובות והנהגות (ח"א סימן תתנ) כתב: לכן התקנה של נהיגה כראוי וברשיון היא בצדק וביושר ולטובת הציבור וחייבין לשמור תקנות אלו, ואם הוא מזלזל בהם ויש חשש שיבוא לאבד נפשות ראוי הוא לעונש מרתיע אף מאסר, ועיין תשב"ץ (ח"ג סימן קס"ח) לאוסרו על ידי נכרים. וסיים שם: שמרן הגאון רבי יעקב קנייבסקי זצ"ל רגז מאד על אלו העוברים חוקי תנועה, שנוסדו לפיקוח נפש דציבור, ושמעתי על אחד שבא לפניו שחושש מאד שיקבל עונש חמור על שעבר על חוקי התנועה ורוצה לבקש ברכתו שיפטרו אותו, והגיב במחאה חריפה מאד, שהאמת שראוי לעונש! (אף שלא היה ניחא לו במשפטיהם).

בשו"ת עשה לך רב (ח"ז בקיצור סימן עב) כתב: אלא שרצוני להוסיף שלעבור ברמזור באור אדום, וכן כל עבירה על חוקי התנועה אין איסורם מכח החוק בלבד, אלא גם מכח הדין. ובין נהג העובר על חוקי התנועה ובין הולכי רגל, הרי עוברים הם על איסור תורה, משום ונשמרתם מאד לנפשותיכם, אם ייפגעו עקב זאת. ואם פגעו באחרים והזיקו הרי שעברו באיסור חמור יותר של פגיעה בזולת ואדם מועד לעולם. ואף אם לא גרם נזק אלא לממון בלבד עובר הוא על איסורי תורה כמבואר הכל בטור ושו"ע חו"מ סימן שע"ח, והדברים ידועים. ולכן עבירות על חוקי התנועה אסורות הם מדינא דמלכותא וגם מדין התורה.

בפתחי חושן (גניבה עמוד יד): אבל בחוקים הנוגעים לשמירה על הנפש והרכוש, כגון חוקי תנועה וכיוצא בזה, אין צריכים לדין דינא דמלכותא, וכמו שאמרו הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, ויש כח ביד כל שלטון העושה לטובת בני המדינה לחוקק חוקים ולענוש ולקנוס לכל מי שיעבור עליהם.

ובילקוט יוסף (קצוש"ע חו"מ סימן תכז) כתב: מי שיש לו מכונית עליו ליזהר שהבלמים יהיו טובים, ושההגה יהיה תקין, ויקפיד על חוקי התנועה, ולא יסע במהירות מופרזת, כדי שלא יביא עצמו ואחרים לידי סכנה. ומכונית החונה על המדרכה אם הדבר גורם להולכי רגל שירדו לכביש ולסכן את חייהם, עובר בכך על לא תשים דמים בביתך.

וראה עוד כאן בהרחבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל