לתרומות לחץ כאן

בתי משפט

שאלה:

רציתי לשאול בנושא שהעסיק אותי רבות ולא הצלחתי להבין אותו, ואשמח אם הרב יעזור לי.
כידוע אסור להתדיין בבתי משפט חילונים, אלא יש לפנות לבתי דין הפוסקים עפ"י תורתינו הקדושה.
זה בנוגע לממונות וכן לעינייני אישות.
אבל מה בנוגע לשאר הדברים, כגון חבלה שאדם חבל בחבירו, אין פה רק עניין ממוני. יש פה עינייני מאסר וכלא והרחקה מהציבור. וכאשר אדם פונה למשטרה, מתחיל תהליך משפטי ע"י הפרקליטות וכו'. גם שמדובר ברצח, או במעשים אסורים בנשים וילדים, וגם במכות, באיומים וכו'.
איפה פה נכנס העניין שהערכאות אסור לדון בהם.
ועוד, נגיד שלא היה בתי משפט חילונים, ואנחנו היינו שולטים על כל מערכת המשפט, הרי הסנהדרין בטלה, אבל יכלנו להקים בתי דין לעינייני חבלות, רציחות וכו'?
תודה לרב מראש.

תשובה:

שלום וברכה,

קיים בית משפט אזרחי. ובית משפט פלילי. בית משפט אזרחי עוסק בתביעות אזרחיות. בית משפט פלילי עוסק בתביעות פליליות עם כתב אישום, וזה לא תביעה של אזרח מול אזרח אלא המדינה תובעת את האזרח. בתביעה אזרחית קיים איסור תביעה בערכאות, וכל תביעה אזרחית יש לתובעה בבית דין רבני בלבד, ואם תובע בערכאות הרי הוא מרים יד בתורת משה.

בעברות פליליות אם היה תוקף לבית דין רבני, היו מקימים בית דין שיעסוק בתביעות אלו ובית דין מכים ועונשים שלא מן הדין כמבואר בשו"ע סימן ב. וראה בבית יוסף שם שהביא מהגמרא ומהראשונים על עונשים שבית דין הענישו שלא מן הדין אלא כדי למגדר מלתא. למשל, על אלמנה שהתעברה מגוי והיה זה מפורסם בציבור, ופסק הרא"ש שיחתכו את האף שלה כדי לשחת את תואר פניה. ודברים אלו נמסרו רק לבית דין הגדול של הדור לקנוס ולהעניש שלא מן הדין כדי להעמיד את הדת על תילה.

אמר לי הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל שכיון שאין לבית דין סמכות להעניש ולקנוס בעברות פלילות, לכן על תביעות פליליות מותר לפנות למשטרה שרק להם הסמכות לטפל בעניינים אלו, והם כשלוחי בית דין לעניינים אלו ע"כ דברי קודשו.

ולכן בתביעות של הכאות או התעללויות יש היתר לפנות למשטרה או לבית משפט לתביעות פליליות.

בהצלחה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *