לתרומות לחץ כאן

העתקת שיעורי תורה לצורך זיכוי הרבים

שאלה:

לאחר שראיתי הרבה מהתשובות לגבי זכויות היוצרים לא יצא לי בירור לגבי הנושא הבא החשוב מאוד.
במידה ויש אתר או קו טלפון שיש לו שיעורי תורה בחינם כלומר שנותן רשות לשמוע או לראות שיעורי תורה ללא עלות, ואותו האירגון מסכים לשימוש פרטי אך טוען שמצד זכויות יוצרים הוא לא מסכים להעתיק לאתר קו טלפון אחר, ושאלתי אותם מדוע לא הרי זו הפצת תורה ולא הסבירו מדוע, למעשה אני לא מבין הלא כל מטרתם היא להפיץ שיעורי תורה וא"כ מדוע הם רוצים שזה ייעשה דווקא באתר קו טלפון שלהם ? אגב אמרתי להם שאני אומר בפירוש שזה מגיע מהם והם גם לא הסכימו מבלי לתת הסבר.
למעשה חשבתי שאולי זה דומה להעתקת שירים מהאינטרנט וכד' שיש בזה מחלוקת והרוב מתירים לפי מה שזכורני מאחר והכל מופקר בלאו הכי ואין על זה שליטה, ומה גם שנאמר לי שהש"ך בחו"מ רצ"ב ל"ה וכן הגר"א באות מו' טוענים שמותר לגנוב דברי תורה ולהעתיקן ואפילו אם הבעלים מקפיד על כך, וכן נאמר לי שבשו"ת עשה לך רב ח"ו סימן עז' טען שכיום שהכל מופקר לכן אין חשש של חרם הקדמונים שמובא בחת"ס, וכן נאמר לי שבספר רביד הזהב על פרשת קדושים [הראב"ד מוילנא] הביא שלדעת התוספתא והמרדכי מותר לגנוב ד"ת, וכן נאמר לי שלדעת הרשב"א והרמב"ן בב"מ כא. כתוב שכאשר האבידה מצוייה לרבים אפילו אם הבעלים לא מוחל ולא מתייאש מ"מ מותר להשתמש. ולמעשה יש גם לצרף את העניין שלא מדובר על הפצה לשם רווח ממוני או מסחרי אחר אלא לש"ש להפיץ תורה בעם ישראל ותו לא, לכן לכאורה חשבתי שנראה שזה יהיה מותר על אף שהם טוענים אחרת, אך לא מלאני ליבי להקל בזה מבלי לשאול פוסק מובהק, ולכן שאלתי ובקשתי לדעת האם יהיה מותר במציאות כזו להעתיק משם ד"ת לקו שלי לצורך זיכוי הרבים בחינם או שמא זה אסור ? ומה המקורות והטעמים ? יישר כח

תשובה:

שלום וברכה,

העתקת שיעורי תורה דיינו כהעתקת שירים שלצורך פרטי מותר ולצור מסחרי אסור. הפצת שיעור לזיכוי הרבים דינו כהפצה לצורך מסחרי ואסור. וזכותם לאסור להפיץ גם לזיכוי הרבים.

אין כל היתר לגנוב דברי תורה. בשו"ע סימן רצב מוזכר ששומר ת"ח רשאי להשתמש בספר שהופקד בידו משום "אל תבוזו לגנב" נאמר דווקא בפיקדון. וכפי שכתב הסמ"ע (סימן עב ס"ק ו) שההיתר נאמר רק בפיקדון ודווקא בשומר ת"ח שאדעתא דהכי הפקידו בידו. אבל אין היתר לגנוב ספר מבית חברו כדי ללמוד בו. ולכן אסור להעתיק שיעורי תורה לצורך מסחרי.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל