לתרומות לחץ כאן

כיצד היתר לקיים פסיקה לפי הקבלה/סוד.

שאלה:

רקע לשאלה:
לפי הקבלה/סוד קיימים מקרים שבהם
הכללים הם אחרים מאשר הכללים
שלפי הלכה למעשה = שלפי הפוסקים.
אבל ברור לחלוטין
שרב-מקובל כמו האריז"ל קיים כפי מה
שלימד בקבלה/סוד, ולא כפי הפוסקים, לא?
השאלה:
מה הכלל ההלכתי שנתן לאריז"ל
ומקובלים דומים,
את הסמכות לקיים אחרת
מפסיקת הפוסקים הרבים?
האם זה כי:
1]קבלת האריז"ל, גם היא ניתנה
למשה רבנו בהר סיני,
ואינה בגדר שינוי כלשהוא בתורה.
ופשוט שהיא נשמרה בסוד
לאורך כל הדורות ממשה רבנו.
יחד עם העובדה ש:
2]האריז"ל
היה רואה שומע מדבר אלוקות,
דהיינו לחלוטין בגדר "נביא".
ו-2 אלו הספיקו, כדי להתיר להאריז"ל
לקיים שלא כדעת פוסקים רבים?
בניגוד למורה קבלה/סוד בדורונו,
שגם אם הוא בקיא בכל ספרי הקבלה/סוד
ומלמד אותם לאחרים, כל עוד לא בגדר
"נביא" כמו האריז"ל, עדיין קיימת דעה
שהוא צריך לקיים לפי פסיקת הנגלה
[המשנה, התלמוד, הראשונים, האחרונים, וכו']
ולא כפי הקבלה/הסוד?
תודה.

תשובה:

כל תורת האר"י הוא למד מפי אליהו הנביא, שום דבר לא מעצמו כפי שהאריך לבאר תלמידו הגדול רבי חיים ויטאל זיע"א.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. אין חולק על גדלותו העצומה של האריז”ל כמובן, שאין לנו כלל מושג בגדולתו העצומה, אך ברור כשמש שהוא, עם כל גדלותו, לא היה נביא. הנבואה הינה מעלה עצומה מעבר למושגינו והיא פסקה בבית שני והנביא האחרון היה מלאכי. קריאת אדם בשם נביא, מעבר לכך שזה יומרני, זה גם עלול להיות בעייתי. כשם שכינוי אדם בשם משיח הינו בעייתי ביותר. וכאשר אדם קורה לעצמו נביא או משיח עלול להיות גם חשש של נביא שקר ומשיח שקר.

 2. מי דיבר על נבואה ומשיח?
  האר"י קיבל מאליהו הנביא לא מהקב"ה, וכפי שהרבה מגדולי ישראל בדורות קדומים קיבלו מגידים, כך גם הגר"א ועוד.
  [שלא לדבר על שו"ת מן השמים].

 3. במספר 2 השואל התייחס פעמיים לכך שהאר”י נביא. הגמרא אומרת שדניאל היה לו מעלה על חגי זכריה ומלאכי בכך שהוא זכה לראות מה שהם לא ראו לעומת זאת להם היה מעלה עליו בכך שהם היו נביאים והוא לא. כמו”כ הגמ’ גם אומרת שאחרי שפסקה הנבואה עדיין השתמשו ברוח הקודש. רציתי לחדד לשואל כי ישנם מעלות ודרגות שונות זו למעלה מזו ולא כל מי שרואה מראות מסוימים נחשב לנביא. ולכן הגדרתו הייתה לא מדויקת. אגב גררא הזכרתי גם משיח למרות שהוא אכן לא הזכיר זאת.

 4. מקבל את התיקון שלא מתאים לקרוא לו "נביא"
  כל עוד לא בוודאות קיבל נבואה/נבואות שקשורות לעתיד כלל ישראל וצווה למסור להם אותה/ן.
  התכוונתי לרשום שהוא היה כמו נביא מהבחינות של רואה שומע מדבר אלוקות,
  מבקר במקומות רוחניים שאינם בעולם העשיה הגשמי, וכדומה.
  וגם לא ישמע לי מוזר, אם יתגלה לי שהאריזל קיבל נבואות לידיעת עצמו וקרוביו בלבד.
  אם כי אני לא בקיא, וזה לחלוטין לא עיקר שאלתי שהתכוונתי לשאול כאן.
  עיקר שאלתי שהתכוונתי לשאול כאן היא: האם לאריז"ל היה מותר לקיים מצווה/הלכה
  באופן שמנוגד להלכה כפי פוסקי הנגלה, ותקין רק לפי שיטת הקבלה/סוד?
  לדוגמא אם האריזל היה שמאלי לחלוטין [מניח שהוא היה ימני לחלוטין, אבל לצורך השאלה בלבד],
  הן מבחינת כתיבה והן מבחינת מלאכותיו, האם בכל זאת היה מותר לו עצמו להניח תפילין של יד
  על ידו השמאלית? ולחלוטין לא על ידו הימנית?
  או שכל מה שהיה מותר אפילו לאריז"ל, זה רק להחמיר במקומות שהוא חפץ להחמיר,
  ובמקרה כזה לא היה לו שום היתר שלא להניח תפילין על ידו הימנית?
  או שכן יכול להיות שלאריזל היה היתר מיוחד לחרוג מאחרי רבים להטות ואולי עוד כללי פסיקה, ולהצמד לקיום המצוות וההלכות בדיוק כפי שנלמד בקבלה/סוד,
  גם כאשר זה מנוגד מאוד/לחלוטין לפסיקה הרגילה שאינה לפי הקבלה/סוד?
  תודה.

 5. האר"י לא היה נביא משום שהנבואה בטלה בחורבן בית ראשון וקצת אחר כך, האחרונים היו חגי זכריה ומלאכי. אין לערבב בין רוח הקודש לנבואה. או בין גילויים של ידי מגידים שמיימיים לנבואה, אלו מושגים שונים.
  כידוע רבים מבני ספרד נהגו בהלכות רבות על פי קבלה, לא דמובר חלילה כנגד הלכות מפורשות אלא בדבר שהפוסקים האחרונים נקטו בהם בדרך אחת ועל פי סוד הורה האר"י לנהוג אחרת, וכידוע שדרכו של הבן איש חי היה במקרים רבים ללכת אחרי דברי האר"י. בדרך כלל זה רק לחומרא, במקרה שהזכרת זה גם לקולא.

 6. איך מותר הלכתית ללכת לקולא כמו במקרה הזה, על בסיס פסיקה מהקבלה/סוד?
  וכי ניתן לטעון למסורת/מנהג אבות, במידע שאתקבל מאליהו הנביא,
  כאשר לא ידוע בוודאות שאליהו הנביא קיבל את המידע הזה מרב שלמד מרב שלמד […] ממשה רבנו?
  תודה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל