לתרומות לחץ כאן

הוצאת גרעינים מהפרי בשבת / עצמות מהדג – בורר

שאלה:

שלום הרב
בהלכות בורר
האם מותר להוציא את גרעיני הלימון לאחר שחוצים אותו לשניים ע"י מזלג בשבת.
כמו שמותר להוציא את גרעיני האבטיח מצד שכך הוא מברייתו?
תודה
אריאל

תשובה:

שלום וברכה

ראשית חשוב מאוד לציין שגם בהוצאת גרעינים מאבטיח בשעת האכילה או עצמות מהדג, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, כפי שהביא הביאור הלכה בסי' שיט ד"ה מתוך, ואף שכתב שם שהמיקל בשעת הצורך כשקשה באופן אחר יש לו על מי לסמוך, בודאי ראוי להחמיר בענין זה, להוציא רק מתוך פיו וכיוצא בזה. וידועים דברי החזון איש סי' נד שהאריך לדחות ראיית הביאור הלכה מדברי הרמב"ן, וסבר שהרמב"ן כוונתו להקל רק כאשר הוא מוציא את הגרעין מפיו ולא להפריד בצלחת. וכן אסר זאת בס' אגלי טל בורר סעי' ב, ובשביתת השבת בורר אות ג האריך לתמוה על המשנה ברורה היאך צידד להקל בזה לדעת היש"ש. אמנם בס' תהילה לדוד סי' שיט נקט גם הוא כדברי המשנה ברורה בדעת חלק מהראשונים, וכן הובא בבן איש חי פ' בשלח ובכף החיים סי' שיט ס"ק מד להקל בהוצאת עצמות מהדג.

אמנם נראה שגם המקילים בכך, טעמם משום שזה ממש דרך אכילה, כלומר רק כאשר אדם בורר תוך כדי אכילתו, מפריד מהעצם ומכניס לפה, זה מותר כיון שזה דרך אכילה ולא דרך ברירה, אבל להכין קודן לכן בצלחת זה כבר דרך ברירה [אף שיש שהקלו גם בזה] ראה מה שדן בזה במנחת יצחק ח"א סי' עה ושו"ת באר משה ח"ו סי' מז.

לכן נראה שכאשר מדובר בלימון שאני מכין לפני האכילה לצורך הסעודה וזו לא פעולה הנעשית תוך כדי אכילה, גם לדעת המקילים יש לצדד שאסור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל