לתרומות לחץ כאן

הפעלת בוילר בערב שבת על שעון שבת שיפעל בשבת אחה"צ

שאלה:

לכבוד הרבנים
א. האם יש איסור להכין שעון שבת לבוילר לפני צאת שבת כדי שיהיה מים חמים מיד בצאת השבת מחמת איסור שהיה
ב. האם מותר להוציא את המסננים של המזגן בשבת ולנקותם באופן שאין איסור מוקצה
ישר כח

תשובה:

שלום וברכה

א. בפשטות, במידה והכפתורים אינם מכוסים, יש בזה איסור שהייה ועל דרך מה שכתב השולחן ערוך סי' שכו סעי' יא:

"מרחץ שסתמו נקביו מע"ש, למוצאי שבת רוחץ בו מיד; אבל אם לא סתמו נקביו אף על פי שמאליו הוחם בשבת, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו לפי שאסור לעשות כן, גזירה שמא יחתה בגחלים".

אמנם ראיתי למי שהקשה במה שונה הדבר ממה שאמרו בסי' רנ"ד ברמ"א סעיף ה ובמשנ"ב ס"ק לח שמותר לשים פת שתאפה בתנור למוצ"ש ולא חששו שמא יחתה מכיון שאסור לרדות הפת בשבת. וכתב שם במשנ"ב שבתנורים שלנו שאין איסור רדיה אסור מחשש שמא יחתה. כלומר החשש מחתייה הוא באופן שיש היתר להשתמש בדבר, ממילא כאן במים חמים שאין היתר להשתמש בזה בשבת לכאורה אין חשש מחתייה. אבל אינני בטוח שמכח קושיא זו לבד ניתן להתיר.

מה שנוכל לעשות בצירוף קושיא זו, הוא לכסות היטב את הכפתורים, ולסמוך על הסוברים שבאופן זה הוא כמו טוח בטיט שדינו כגרוף וקטום שאין בו איסור שהייה.

ב. אינני מכיר דרך לעשות זאת בלי חשש מוקצה, כמו כן יתכן שיהיה אסור להחזירם בשבת משום איסור מתקן מנא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל