לתרומות לחץ כאן

גזל הגוי בתנאי עבודה

שאלה:

לכבוד הרב,

עובד גוי שחותמים איתו חוזה עבודה. לפי החוק יש לו כל מיני תנאי פנסיה, חופש וכו'. אם הוא לא מקבל את כל התנאים לפי "החוק" זה אומר שיש פה גזל?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

אי תשלום שכר לעובד נכלל באיסור לא תעשוק, ונחלקו הפוסקים האם יש איסור לא תעשוק בגוי במקום שאין חילול השם. ולכן אם הגוי לא ידע לעולם שמנעו ממנו את ההטבות של עובד יש להקל בדבר.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע הרב ה' גזילה סעיף ד (בהשמטות הצנזור) כתב שאינו נוהג בעכו"ם משום שנאמר רעך, והוא שאין חילול ה' בדבר, כגון שלוה מנכרי ומת הנכרי, שרשאי לכחש לבנו שאינו יודע בבירור, אבל כשהנכרי יודע אסור לכחש לו שום דבר מפני חילול ה', ואף במקום שאינו יודע אינו רשאי אלא להפקיע הלואתו או שאר חובו שהוא חייב לו, אבל כשהחפץ של נכרי בעין אסור לכפור לו, שהרי זו גזילה ממש. ובבי"ש באהע"ז סימן כח סק"ה משמע שיש איסור עושק אף שלא מפני ח"ה, ועי' כנה"ג סימן שמח, ובחידושי חת"ס ריש לולב הגזול תמה על הבי"ש, ועי' עוד בדיני אונאה והפלא"ה לאהע"ז סימן כח ובשו"ת נוב"ק יו"ד סימן פא. (הועתק מספר פתחי חושן חלק ה (גניבה ואונאה) – הערות פרק א – איסורי גניבה וגזילה הערה ג)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל