לתרומות לחץ כאן

להרהר ביחוד השם בשירותים

שאלה:

מה מותר להרהר בביה"כ?

ראיתי תשובות הגאונים – גאוני מזרח ומערב סימן לו

"וששאלתם תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שאי אפשר לו בלא הרהור תורה מה תקנה יש לדבר? אמרו חכמים אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ובית הכסא ותלמיד חכם אי אפשר לו בלא הרהור נמי ובבית הכסא מיהא ישמור עצמו ואל יהרהר בדברי תורה אבל יהרהר במלכי יון או בדברי חולין.

(אולי זו ראיה לא כאחרונים שאמרו שמותר להרהר בגדולת הי"ת????)

ואיסורי דרבנן דלאו דאורייתא כגון אסור לאדם למלאות שחוק פיו בעוה"ז ולשמש מטתו בשני רעבון ולישן יותר משנת הסוס וכל כיוצא בהן העובר עליהן אין עליו לא מלקות ולא נדוי אלא קורין אותו עובר על תקנת חכמים".

תשובה:

לא הבנתי מה השאלה? ברור יש להרהר שם בדברי חולין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *