לתרומות לחץ כאן

הדלקת נרות חנוכה למי שחוזר מאוחר מהעבודה

שאלה:

ככל המסתמן וככל שלא יחול שינוי של הרגע האחרון, אני ככל הנראה יאלץ, לראשונה, לסיים את העבודה ולהגיע הביתה כשלוש שעות לאחר שקיה”ח. תמיד הקפדתי, עד כמה שהיה באפשרותי, לסיים מוקדם מהרגיל והיו שנים שגם אספתי את הילדים מהלימודים ולא הסתמכתי על ההסעה מחשש שיאחרו את המועד. כך שיכולתי להדליק נרות בזמן. לפני צה”כ. אך כאמור בעבודה החדשה שהתחלתי לאחרונה התעקשתי לא לעבוד בחוה”מ ובפורים אך לא הרגשתי שאוכל להוסיף גם את השבוע של חנוכה לסיים מוקדם. שאלתי כעת היא מה המובחר ביותר מבין כל האופציות שברשותי. האם שאשתי תדליק בזמן? או כשאסיים אני ידליק? ושמא גם וגם.

תשובה:

עדיף להדליק בזמן על ידי אשתך ולא מאוחר בלילה, ואתה יוצא ידי חובה בהדלקתה, אבל יש לשמוע את הברכות במקום שאתה נמצא. והכי טוב לעשות מאמץ כן להיות בבית בזמן.

במידה ואתה חושב שיש בעיה עם הענין מבחינת האוירה וחינוך הילדים יש להתייעץ פרטני.

יום נעים.

מקורות:

עיין בספר הליכות שלמה פרק ט”ז סעיף ב’ שכתב בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שמי שמגיע מאוחר הביתה ראוי לו לצוות לאשתו שתדליק בזמן הראוי להדלקה לכתחילה, וכן כתב בספר חובת הדר פרק א’ סעיף ט’. ומה שכתבתי שראוי לכתחילה לשמוע את הברכה מאדם אחר אבל לך אסור לברך, יש ללמוד כך מדברי השו”ע סימן תרע”ו סעיף ג’ ובמשנה ברורה שם, שמבואר שיש מחלוקת הפוסקים באדם שמדליקין עליו בביתו אם יוצא גם בברכות, ואינו צריך לברך ברכת שעשה ניסים ושחיינו, או שאף שנפטר מההדלקה מכל מקום ברכת שעשה ניסים ושהחיינו צריך לברך, ומכיון שהוא ספק ברכות אין לברך, אבל יש להשתדל ולשמוע את הברכה מאדם אחר, כדי לצאת ידי כל השיטות.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. יישר כוח על התשובה המהירה.

  אין לי שום אפשרות להדליק בעבודה. וגם לא לשמוע ברכות בעבודה. אף אחד לא מדליק שם. חשבתי שאולי כדאי שאתכוון לא לצאת בהדלקת אשתי ולהדליק כשאני חוזר. זה אמנם לא ממש לכתחילה אבל זה גם לא מדי מאוחר. שמונה בערב זה עדיין לפני הזמן של ”תכלה רגל מן השוק” וגם הילדים עדיין ערים כך שלכאורה בדיעבד ובשעת הדחק כן אוכל להדליק אז.

 2. אדם שלא שוהה בביתו במהלך החנוכה, לא מדליק כי אשתו כגופו והיא כבר מדליקה? לא זוכר הוראה שכזו לגבי אנשי עסקים או זוג פרודים וכדומה.

 3. שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעז הקדמה – סעיף א
  סעיף א
  אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה
  משנה ברורה סימן תרעז ס"ק ב
  (ב) שאין מדליקין עליו בביתו – כי מדינא כשאשתו מדלקת נר חנוכה בביתו הוא יוצא י"ח בהדלקתה אף שהוא במקום רחוק מביתו וא"צ שוב להשתתף אפילו בפריטי ועיין בט"ז בשם רש"ל דדוקא כשהוא יודע בבירור שאשתו מדלקת עליו אבל אם אינו יודע יש לו להדליק וגם לברך. ומטעם זה מי שלא ידע שהדליקו עליו ובא באותו לילה לביתו ומצא שהדליקו עליו צריך להדליק דכיון שלא ידע מתחלה מסתמא היה דעתו להדליק בעצמו ולא לצאת בשל אשתו וממילא חל עליו תקנת חכמים ועיין במ"א שדעתו בזה דידליק בלא ברכה:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל