לתרומות לחץ כאן

שבועה לקיים מצוה

שאלה:

אם אין שבועה חלה על שבועה איך נדרים סייג לפרישות ואפשר להישבע לזרוזי נפשיה?

תשובה:

הגמרא עוסקת בשאלתך, ויש שם שני ביאורים, או שבאמת אין כאן שבועה, וזה רק פעולה של זירוז שאין בה תוקף הלכתי, או שכיון שהוא מוסיף על חיובו מעבר לנדרש ממנו על פי דין, חלה עליו השבועה. כמובן כאשר נעשה הדבר על ידי נדר ולא על ידי שבועה, הנדר חל, כי נדר הוא על החפץ ושבועה על הגברא.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ח עמוד א

מנין שנשבעין לקיים את המצוה? שנאמר: נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא! אלא הא קמ"ל, דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה. ואמר רב גידל אמר רב: האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו – נדר גדול נדר לאלהי ישראל. והלא מושבע ועומד הוא, ואין שבועה חלה על שבועה! מאי קמ"ל? דאפי' זרוזי בעלמא, היינו דרב גידל קמייתא! הא קמ"ל, כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, משום הכי חייל שבועה עליה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל