לתרומות לחץ כאן

הזמין כיבוי אש לבית חברו בטעות

שאלה:

בס״ד
ביום שבת שכנה ראתה אצל השכנים על הקיר כמו אש (זה היה מהשמש) וחשבה שזה אש וגם בנה אמר כן שזה אש והיא למנוע סכנה ירדה לדפוק על דלת השכנים להזהירכם שיצאו מהבית ובנתיים אדם התקשר למכבי אש ובאו ואמרו להם שהכל בסדר ואין אש ובכל זאת הם שברו את מנעול הדלת לראות שהכל בסדר השאלה מי חייב בתשלומי הנזק לדלת ?!

נא לציין מקורות
בברכה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

המזמין שהזמין את כיבוי אש וגרם נזק לבעל הדירה, אינו חייב לשלם עבור הנזק שנגרם לבעל הדירה.

בהצלחה.

מקורות:

כאשר הזמין כיבוי אש לבית חברו אין כאן ודאי הפסד – לא ברור שהיו פורצים את הדלת. וממילא נחשב גרמא בנזקין. גם אם ברור שבהזמנת כיבוי אש יגיע נזק לבעל הדירה, פטור המזמין אם כוונתו הייתה לטובה, מאחר ואין כאן פשיעה הרי זה גרמי בשוגג שלדעת הש"ך סימן שפו ס"ק א פטור המזיק. 

גם לשיטת הרמב"ן שגרמי בשוגג חייב יש לדון שכאן אינו שוגג, אלא כיון שהיה מוטל עליו לדאוג לביתו של חברו שלא יעלה באש, אלא שטעה בהשארתו, אין זה גרמי בשוגג אלא עשה בהיתר, ויתכן שגם לרמב"ן פטור. וקצת ראיה לדברינו, שאמרו במשנה (ב"מ פב, ב) המעביר חבית ממקום למקום ושברה ר' יהודה אומר ש"ח ישבע ש"ש ישלם. ומפרש בגמרא שנתקל לאו פושע, ודומה לגניבה ואבידה, ש"ח פטור מתשלומים וחייב שבועה. וש"ש חייב לשלם. וקשה מדוע פטרו ש"ח שהעביר חבית, הרי כיון שנשברה החבית מתחת ידו נחשב למזיק בידיים, וגם ש"ח יתחייב. כתב בתוספות ר"פ [והובא בשטמ"ק] (ב"ק כז, א) וז"ל: "ותירץ ריב"א דכיון דהוי שומר חנם לא שייך בו דין אדם המזיק, שהרי עליו מוטל להתעסק בדבר, ולכך לא מחייב רק בפשיעה. אבל אדם דעלמא מה היה לו להתעסק בדבר כיון שאינו מוטל עליו, לכך חייב בכעין גניבה ואבידה. עכ"ל. ולפ"ז ביאר באבנ"ז (חו"מ סימן יט) את דברי הרמב"ם באשה ששברה כלים בבית בעלה בשוגג שאין דינה כאדם המזיק בשוגג, כיון שמחויבת לשטוף כלים אין דינה כאדם המזיק. ולפ"ז ה"ה אדם שטעה וראה אש בבית חברו חייב להזמין כיבוי אש, ואם התברר שטעה אינו נדון כגרמי אלא כאי שמירה שפטור בשוגג. וצ"ע. ומ"מ לדעת הש"ך ודאי פטור המזמין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל