לתרומות לחץ כאן

שימוש בחפץ שהוחלף בטעות

שאלה:

שלום, לפני כמה שנים בעת הנחת תפילין בבי"כ היינו שני אנשים באותו שולחן והתבלבלנו בין הקופסאות של התפילין. (זה היה אורח ביישוב ולא הכרתי אותו).
הקופסא של תפילין של ראש שלו עברה אליי. היה לו בתוכה את הריבוע פלסטיק הקטן, ואצלי לא היה.
על הקופסאות עצמם לא היה סימן משמעותי…
כששאלתי בזמנו רב הוא אמר לי שאני יכול להשתמש, אבל עתה התערערתי בכך.
מה הדין?

תשובה:

שלום וברכה,

כיון ששניכם הייתם באותו מעמד והוחלף הקופסא של התפילין – הוא לקח את שלך ואתה את שלו, מותר לה להשתמש בקופסא שלו.

בהצלחה.

מקורות:

פסק בשו”ע סימן קלו סעיף ב שאם התחלפו כליו בבית המשתה, אסור לו להשתמש בהם. וכן כתב בבן איש חי ש"ר פרשת כי תצא סעיף י, שאם רואה שלקחו את שלו, וניכר שהלקיחה הייתה בשגגה, אסור לו לקחת את המעיל של חברו תחת המעיל שלו. שאין יודע להקנות את שלו לחברו. וכן מבואר בכסף הקדשים גבי אדם שהבחין שלקחו את מנעליו, ונשארו מנעלים זהים לשלו בבית המרחץ, שאסור לו לקחת את מנעלי חברו תחת מנעליו, וצידד שבנעליים יש להקל במקום צער גדול, עיי”ש. אמנם בלא צער כיון שהלוקח לקח בשגגה לא מקנה את בגדיו לחברו, ולכן אסור לחבר לקחת את הבגדים שאינם שלו תחת הבגדים שנלקחו ממנו. וכן בערוך השלחן לא נמצא היתר גורף, ואדרבה מדויק משם איסור גורף, שהתיר רק בבית מרחץ שהיה נהוג ומקובל שמסכימים להחלפת מנעלים, מותר. אבל במקום שאין מנהג כזה, אסור להחליף. 

דברי הפוסקים נאמרו שמבחין שלקחו לו את שלו, שלא יכול לקחת אחר זהה לשלו, כיון שבעל הטלית לא יודע מכך ולא מקנה את שלו. אולם במקרה שלך ששניכם הייתם באותו מעמד והוחלפו הקופסאות ובוודאי שהוא שם לב לטעות ויודע ומוחל על כך ומקנה את שלו תמורת הקופסא שלך, יש להקל שמותר לך להשתמש בשלו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל