לתרומות לחץ כאן

המשך שאלה להגדרת אורח

שאלה:

מצות הכנסת אורחים,
באיזה אנשים מקיימים מצוה זו?

מארח זוג אברכים לסעודת שבת?
מארח זוג מסורתי לסעודת שבת?

האם זו מחלוקת בהגדרת מהו אורח?

בדברי הרמ"א [סי' שלג סע' א) מבוארת הגדרת "אורח", וז"ל: "וכל שבות שהתירו משום צורך מצוה מותר גם כן לצורך אורחים. ולא מקרי אורחים אלא שנתארחו אצלו בביתו או שזימן אורחים שנתארחו אצל אחרים, אבל כשזימן חברו לסעוד אצלו לא מקרי אורחים ואינה סעודת מצוה רק סעודת רשות

בספר החיים לאחי המהר"ל פרנסה וכלכלה פ"ג כתב להדיא שיש מצות הכנסת אורחים אף כשמזמן שכנו ומיודעיו לסעוד עמו ולכן ראוי לאדם לקרב שכניו ומיודעיו אפי הן עשירים יכניסם לפעמים לביתו כדי לכבדם וזהו מצות הכנסת אורחים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעולם הבא שהנותן אכסנאי לאורח שבא לא מקרי הכנסת אורחים כי האורח מאליו הוא בא והוא לא הכניסו וכו', וכן היה המנהג בימים קדמונים כמו שכתוב כי זבח משפחה לנו (שמואל א' כ'), ומחזקת את האהבה בין איש לרעהו, וזהו הסעודות שאנו עושים בחנוכה כי העושה סעודת חיוב כגון מילה אין מחזיקין לו טובה משא"כ בזה.

תשובה:

זו לא מחלוקת לפי דעתי אלא ששם מדובר על נושא אחר, שמחמת חשיבות המצוה הסעודה זהו נקראת סעודת מצוה ולא סעודת הרשות, עד שנתיר עבורה דברים מסוימים באיסורי שבת לפי הגדר של צורך מצוה, שם זו הגדרה באמת של הכנסת אורחים מסוג אחר, של אנשים נזקקים, אבל אין זה אומר שכאשר אדם משמח אנשים ופותח ביתו לפניהם הגם שיש להם אפשרות להסתדר אחרת, זה לא חסד ולא הכנסת אורחים ולא מצוה, זה בהחלט כן, אלא שבדרגה שונה. מצות ואהבהת לרעך כמוך, לשמח אנשים, אינה תלויה בגדרי מצות צדקה או סעודת מצוה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל