לתרומות לחץ כאן

מדוע אסור לכהן להיטמא בזמן הזה?

שאלה:

שלום וברכה,
כידוע, אסור לכהן להיכנס לבית הקברות ולכן גם יש הרבה מקומות שיש שלט שאסור לכהנים להיכנס לשם וכן כתוב שקצצו את הענפים מעל הגדר של בית הקברות וכו'.
היום, מישהו שאל אותי שאלה שלא חשבתי עליה אף פעם.
מדוע באמת אסור לו להיטמא? הרי היום אין לנו בית המקדש ולא כהן בעבודתו וכו' וא"כ מה הבעיה שייטמא הכהן? עניתי לו, שאולי תיכף יבוא המשיח וייבנה ואז הוא לא יוכל לעבוד.
אז הוא אמר לי, שאם זה יקרה ויבוא המשיח וכו', אז הוא יכול לטבול ואז לעבוד ומה הבעיה? ולא ידעתי מה לענות לו.
אז אמרתי שאשאל כאן ואשמח לקבל תשובה.
יישר כח מראש.

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך זו דנו בה כבר הראשונים ונאמרו בזה כמה טעמים:

הרמב"ן על התורה בתחילת פרשת אמור כותב שהאיסור לכהן להטמא אינו רק כדי שיהיה מוכן לעבודה במקדש, אלא משום מעלתו! לא נאה לקדושת הכהונה שבו שיהיה טמא.

הראב"ד נזירות ה טו אכן סובר [דעת יחיד!] שאיסור טומאת כהנים הוא רק מדרבנן [כך הבין בדעתו במנחת חינוך מצוה רסג, רעק"א תנינא סי' יח מבין שלדעת הראב"ד אפילו מדרבנן אין איסור, כאמור אין הלכה כך, אבל דעתו זו היא אכן מכח שאלתך].

מקורות:

רמב"ן ויקרא פרק כא פסוק ד (פרשת אמור)

וטעם בעל בעמיו – כמו מבעלי יהודה (ש"ב ו ב), בעלי גוים (ישעיה טז ח), הנכבדים בהם, או האדונים, מלשון בעליו אין עמו (שמות כב יג), בעל הבית (שם פסוק ז), כי הנכבדים יקראו אדונים. יאמר, לא יטמא נכבד בעמיו להחל את כבודו, יפרש הכתוב כי למעלת הכהן בעבור שהוא ראוי להיות הגדול והנכבד בעמיו יזהירנו שלא יחלל מעלתו בטומאת המתים. ויתכוין הכתוב בזה, שלא יעלה על דעתנו לומר שאין האזהרה אלא בבואם אל אהל מועד לשרת בקדש. וכן בכל הפרשה יזהיר כי הכל למעלתם, את אביה היא מחללת (פסוק ט), ולא יחלל זרעו (פסוק טו), וכן תרגומו של אונקלוס, לא יסתאב רבא בעמיה לאחלותיה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל