לתרומות לחץ כאן

יין שנגע בו יהודי שומר שבת שנשוי לגויה

שאלה:

יהודי שומר שבת שחי עם גויה(!!), האם ינו יין נסך?

תשובה:

שלום וברכה

בעיני נראה פשוט, שכל החילוקים שכתבו הפוסקים ביו"ד סי' ב בגדרי מומר, בין חילול שבת לשאר עבירות, זה רק כאשר מדובר שעובר באקראי או מחמת חוסר שימת לב לחומר הענין, אבל אדם שנשוי לגויה, שזה דבר דרמטי מאוד, כל אדם יודע שהיהדות רואה בזה דבר חמור, והוא נוהג כך בקבע ומנהל כך את אורחות חייו, ודאי דינו כמומר, לא גרע דינו ממי שכופר בדברי חז"ל ואינו מאמין בהם שהביא הבית יוסף יו"ד סו"ס קיט שדינו כמומר, לכן פשוט בעיני שאינו מצטרף למנין ויינו יין נסך. מה גם שהקביעה שלך שהוא שומר שבת מופרכת בעיני… אולי לבית הכנסת הוא לא בא עם הרכב אבל ברור בעיני שהוא בביתו מדליק אור וכו' גם בפרהסיא…

שבת שלום ובשורות טובות.

מקורות:

בית יוסף יורה דעה סימן קיט:  כתוב בתשובות (המיוחסות) להרמב"ן סימן ק"ע מה שאמרת החשוד על דבר קל אם הוא חשוד על דבר חמור אפילו על הקל ממנו אינו חשוד דמשומד לערלות אינו משומד אצל שחיטה ולא אמרו משומד לדבר אחד משומד לכל התורה כולה אלא במשומד ליין נסך ולחלל שבת בפרהסיא וכדאיתא בפ"ק דחולין (ה.) ומכל מקום במה שנחשד הרי אנו רואין אותו כמשומד גמור לאותו דבר ואפילו בשבועה אינו נאמן שכבר הוא חשוד לעבור על השבועה על אותו דבר שהוא מושבע מהר סיני ותדע שאם אין אתה אומר כן מומר אוכל נבלות לתיאבון ישבע שלא יאכילנו שום נבלה ולא יצטרך לבדוק אחריו בכל פעם ואם לא בדק הסכין אחריו אמאי אסור ישבע ששחט כראוי בסכין יפה ונאמן אלא שלאותו דבר אינו נאמן לעולם ועמי הארץ שאינם נאמנים על המעשרות ישבעו שהוא מתוקן ויאמנו דבריהם כנ"ל בבירור ועוד תדע לך שאפילו לא יאכל הוא ולא יאכיל לאחרים אין מקבלין אותו עד שיקבל דברי חבירות בפני שלשה כדתניא בפרק עד כמה (ל:) ואם איתא ישבע בפני שנים ונאמן עכ"ל

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל