לתרומות לחץ כאן

איסור בונה במאכלים ביום טוב

שאלה:

שלום,
האם ביום טוב יש איסור "בונה" במאכלים או שזה נחשב מלאכת אוכל נפש ומותר?
תודה רבה

תשובה:

לעשות גבינה מותר אף שהמגבן אסור משום בונה, מותר גם לעשות צורות פשוטות, משולש מרובע אף שבשבת יש בזה בעיה, אבל לעשות צורה מורכבת ציורים ואותיות וכדומה אסור.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי' תק ס"ק יז, וראה הלכות המועדים פרק ב סעי' כו.

משנה ברורה סימן תק ס"ק יז: מותר אפילו בסכין – איתא בגמרא דרבה בר ר"ה =רב הונא= מחתך אתלת קרנתא [כשהיה משלח הבשר לביתו היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת שלש קרנות ובביתו היו יודעין שזה היה סימן שלו תמיד] אבל אותיות [וציורים] אסור לעשותן בבשר דרך סימן ביום טוב:

שער הציון סימן תק ס"ק כ: אליה רבה בשם מהרי"ל וכן כתב המאירי. ובבאר היטב סעיף קטן ח הביא בשם תשובת שבות יעקב להתיר אפילו לכתוב תיבות, ועיינתי שם ולא מצאתי שם שום מקור לדין זה, [ועיין שם שתלה דין זה ברושם דמותר, ובאמת רושם שהוא כמין צורה, בודאי אסור גם ביום טוב, עיין ברוקח סימן ר"פ, ומביאו החיי אדם בכלל צ"ב, עיין שם], וכנראה שלא ראה החק יעקב דברי המאירי ולא דברי מהרי"ל שהובא באליה רבה ואפילו כתיבה בדבר שאינו מתקיים שהוא רק מדרבנן, גם כן בודאי לא התירו משום אוכל נפש שהרי אפילו מלאכה של אוכל נפש, לא הותר רק מלישה ואילך כידוע, וכל שכן שאר ל"ט מלאכות שאין חילוק בהן בין שבת ליום טוב ואפילו שבותין שלהן, כמו שכתב הבית יוסף בריש סימן תצ"ה:

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה על התשובה!
    כשמגלגלים רולי סושי האם זה מותר לעשות ביום טוב, כי קראתי בספרו של רב יקותיאל פורקוש (שבת כהלכה) שכאשר עושים רולים משתדלים שיצא יפה ויש בזה משום בונה. הוא כתב את זה לענין שבת, אך ברצוני לדעת האם ביום טוב אין עם זה בעיה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל