לתרומות לחץ כאן

אירוח מחלל שבת /נשיאת תינוק במנשא במקום שאין עירוב

שאלה:

שלום רב,
האם מותר לארח בשבת, במקום שאין עירוב, משפחה דתית עם ילדים כאשר הם מטלטלים את התינוק בן השנה וחצי בתוך מנשא בטענה שהחי נושא את עצמו?
כמו"כ האם מותר לארח אדם מבוגר שמתקשה ללכת ונוסע ברכב? מדובר באדם בודד וגלמוד שמגיע כל שבת עם רכב לבית הכנסת. הוא גר במקום רחוק ואין אפשרות להזמין אותו לשבת שלמה. מעבר לזה אין לו קשר ליהדות כלל.
יישר כח

תשובה:

1. יש ללמד אותם שהדבר אסור מדרבנן גם בילד שכבר יכול ללכת בעצמו שיש בו דין חי נושא את עצמו, ואם אינו יכול להלך בעצמו זה אסור מהתורה, אני מצטט לך במקורות את המשנה ברורה הרלוונטי לנושא.

2. אם הוא בהכרח יבוא אליכם ברכב אינני רואה אפשרות להזמינו אבל אינני יודע למה אי אפשר להזמינו לכל השבת כולל לינה.

מקורות:

1. משנה ברורה סימן שח ס"ק קנד

שלא תגררהו – מפני שנושאתו כ"כ רש"י משמע דס"ל דהוי כמו שנושאו וא"כ אפילו בכרמלית אסור ויש שמקילין בזה אבל לישא אותו על כתפו גם בכרמלית אסור לכו"ע ויש מהמון שנכשלין בזה שנושאין קטנים על כתפיהם וטעותן הוא מפני שהקטן יכול לילך בעצמו ושגגה היא דאיסור דרבנן יש בכל אופן אפילו בכרמלית ומ"מ טוב למנוע מלומר להן שבודאי לא ישמעו לנו ומוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. וקטן שאין יכול לילך בעצמו כלל חייב לרוב הפוסקים כשנשאו בר"ה. וע"י א"י שרי לדידן דאין מצוי אצלנו ר"ה [פמ"ג]. המוציא תינוק וכיס תלוי בצוארו חייב אף שהתינוק יכול לילך בעצמו דאין בו איסור דאורייתא דחי נושא את עצמו מ"מ חייב משום כיס דכיס אינו בטל לגביה שהוא אין צריך לו אבל המוציא גדול המלובש בכליו פטור דבגדיו טפלים לו ועליו אינו חייב דהוא נושא א"ע ולית ביה אלא איסורא דרבנן [רמב"ם והובא במ"א]: 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. במקורות שהרב ציין כתוב שעדיף לא לומר להם כי מוטב יהיו שוגגין. בשאלה שהצגתי זה אכן המקרה. אני חושב שימשיכו לנהוג כך בכל מקרה. השאלה אם הדבר יותר קל לעניין אירוח בשבת במקרה שעוברים איסור דרבנן?
    יישר כח

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל