לתרומות לחץ כאן

600 סדרי המשניות

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חינם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת [email protected]. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת [email protected]  או בקר בכתובת https://amzn.to/3eyh5xP.

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלשה ספרים במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.

 

600 סדרי המשניות

הבית יוסף (כללי הגמרא, הליכות עולם, שער ראשון אות א) מספר לנו שהיו 600 סדרי משניות עד שרבי ריכז אותם ל-6 (המכונה שישה סדרי משנה). הרמ"ע מפאנו (גלגולי נשמות, פט) מספר לנו שרבי היה גלגול של משולח. גם רבי וגם משולח לימדו סדרי משניות. משולח לימד 600 סדרים ואילו רבי כתב 6, כאשר כל סדר מקיף 100 סדרים המקוריים.

Afficher l’image source 

ר' חיים וולז'ינר כתב הקדמה לפירוש הגאון מוילנא על המשניות הנקראות שנות אליהו. שם הוא מקונן שבעבר היינו מודעים ל-600 סדרי המשניות אך רובם אבדו ונשארנו רק עם 6. הוא מוסיף שכאשר רבי סידר את ששת סדרי המשניות הנגישים לנו, הוא כלל את התוכן של המשניות. אותם סדרים אבודים.

 

כאשר שהו החפץ חיים ור' חיים בריסקר באותו פונדק, הם דנו במה עלה בגורל התוכן שנותר של 594 המשניות (שכן הוא עבר מ-600 ל-6). החפץ חיים הצביע על מאמציהם של ראשונים ואחרונים, ראשי הישיבה, רבני הדורות הרבים מימי הלל ושמאי. התלבטויותיהם, חידושיהם והסבריהם היו כולם חלק מ-600 המקוריים. למשל, פירושיהם של רש"י, תוספות, רי"ף, רא"ש, רמב"ם, המהרש"א, ר' עקיבא איגר, ר' ברוך בער וכיוצא בזה, כולם משמשים להשבת  הסדרים הנעדרים . כל ספר חידושים ממלא את התוכן החסר שהיה חלק מהמשניות המקוריות. כל הרעיונות התורניים שפותחו והוצגו במשך מאות השנים מאז עריכת ששה סדרי משנה הם חלק מ-600 סדרים המקוריים. ר' חיים בריסקר חלק על דעתו ואמר שיש הבחנה עקרונית בין 6 סדרים המקוריים לבין התורה הנלמדת בדורות הבאים. כל דבר הנלמד במשנה או בגמרא כפוף לעיקרון אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כאשר גם מול ריבוי נקודות מבט כל אחת נחשבת נכונה וחלק מהתורה התקבל בסיני. עם זאת, כאשר שני ראשי ישיבות מתווכחים למשל על מה שהרמב"ם אומר, אנחנו לא מיישמים זאת. אמנם אין ספק שהכל נחשב בתורה, אבל יכול להיות רק פירוש אחד נכון לרמב"ם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *