לתרומות לחץ כאן

מפעל בחו"ל ששייך לבן ארץ ישראל ביום טוב שני

שאלה:

בן ארץ ישראל שיש לו מפעל בחוץ לארץ – האם יכול להפעילו ביום טוב שני על ידי גויים?
האם משנה היכן נמצא המפעל במקום שיש יהודים או במקום שאין.

על הצד שמותר מה יהיה באופן שהמפעל בשותפות עם בן חוץ לארץ, האם שייך לעשות הסכם חלוקה (בדומה למה שעושים עם שותף גוי)
ומדובר,שהוא נמצא בארץ

תשובה:

בן ארץ ישראל שנמצא בארץ ויש לו מפעל או משרד בחו"ל ועובדים שם רק גויים, מותר להעסיק אותם ביו"ט שני של גלויות [ולשחרר אותם מיו"ט ראשון עד יו"ט אחרון דהיינ שבעה ימים בלבד בפסח ושמונה ימים בסוכות], ואינו צריך לסגור את המפעל או את המשרד ביו"ט שני האחרון.

לגבי השותפות שהזכרת זה אפשרי אבל בכפוף לכל התנאים האמורים בענין זה ודיני מראית העין וכו'.

מקורות:

עי' שמירת שבת כהלכתה (פל"א סל"א) שנסתפק בזה והורה לשאול שאלת חכם, ובספר שערי יצחק (להגר"י פלקסר, דיני יו"ט שני ש"ג כלל טו אות ד) תמה על כך שבוודאי אין בזה כל איסור כיון שהוא פטור מיו"ט שני בכלל, ורק יש להסתפק אם נמצא בחו"ל וחייב משום שלא ישנה מן המנהג אם מותר להעסיק פועלים נכרים ע"ש שנשאר בצ"ע אך אם הוא בארץ ישראל מותר, וכן העלה בחזון עובדיה (הל' יו"ט עמ' קל) וכן מוכח בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ב סי' של) [ובשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' יט יש שם תשובה של הגרש"ז לבעל השערי יצחק וכתב שם שעדיין הוא מסתפק בזה כיון שזה נחשב לפרהסיא] כמו כן עי' בשו"ת באר משה (דעברצין, ח"ז דיני בן א"י וחו"ל עמ' רחצ) שכתב בפשיטות לאיסור משום שנחשב כפרהסיא, אולם מאחר ופוסקים אחרים פשיטא להו להתיר שמעינן להקל בזה. וע"ע בזה בספר רץ כצבי (לר"צ רייזמן ח"א מועדים סי' כא אות יז)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל