לתרומות לחץ כאן

הדבקת רך על קשה בשבת / מגנט בשבת

שאלה:

שלום הרב,

1. כיסוי מתג של שבת, שלא נתפס על המתג ולכן אני משתמש בנייר דבק כדי לכסות בו את המתג, והכיסוי נפל בשבת, האם מותר להדביק אותו בחזרה על מקומו?
2. מגנט שנפל, ונמצא בקביעות על הדלת (ברכת אשר יצר וכו') וכו' האם מותר להחזיר אותו על מקומו בשבת?
3. במידה ולא, המגנט הנ"ל שנפל בשבת, האם מותר לטלטל אותו?

תשובה:

שלום וברכה

1. בהדבקת דבר רך על קשה כמו דבק נייר על קיר, מעיקר הדין יש להקל, ראה שש"כ פרק ט הערה עז במהדורה הישנה בשם הגרש"ז אויערבך, אמנם בביאור הלכה בסי' שמ סעי' יד לא כל כך פשוט להקל, וראה ארחות שבת פרק יא הערה י שהביאו מהגרי"ש אלישיב שהתיר בשעת מלחמת המפרץ אבל זה לא היתר גורף ולכתחילה, לכן כשאין צורך גדול, אין להקל.

2. אין כל איסור להדביק או להסיר מגנט על גבי המקרר בשבת, ואין בכך משום מלאכת בונה, משום שהמגנט אינו חלק מהמקרר. אך, יש שאסרו זאת כאשר בדעתו לקבוע שם את המגנט לזמן רב. ומשום כך אף אסרו להניח מגנט בכל אופן בו הוא עלול להשאר לזמן רב!

ראה ס' ארחות שבת פרק ח סעי' יג. על דעת האוסרים כשדעתו לקובעו לזמן רב, ראה שמירת שבת כהלכתה מהדורה החדשה פרק כג סעי' מו, ובפרק טז הערה סז*.

באופן שאסור לשים אותו חזרה עדיין הוא לא מוקצה כיון שנכתב עליו ברכת אשר יצר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל