לתרומות לחץ כאן

כיסוי ראש לאשה המגלחת שיער ראשה

שאלה:

האם אשה שמגלחת את שערותיה חייבת לכסות את ראשה? אם כל האיסור הוא שלא יראו את שערותיה אך אין בעיה לראות את הקרקפת, מה המחייב אצלה?

תשובה:

שלום רב,

גם אישה שאין לה שערות או שהיא מספרת את שיער ראשה לגמרי חייבת בכיסוי ראש.

מקורות:

ראה בשו"ת אז נדברו ח"ז סי' פ' שנשאל בשאלה זו, והוכיח שעיקר גזירת התורה הוא על כיסוי הראש עצמו, ובתוך כך גם את שערותיה. וביאר שאין אנו דורשים טעמא דקרא שמאחר והסיבה היא מגלל יופי שערותיה וכד'. אלא כיסוי ראש חייב גם בלי שערות.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. למעשה אין מקום כלל לדרוש "טעמא דקרא" כי אין דורשים טעמא דקרא אלא במקום שמפורש הטעם בתורה, וכאן לא מפורש שום דבר, לא בתורה ולא בחז"ל ולא בראשונים (ואם היה זה בגלל יופי שערותיה, לא היה שום מקום לחלק בין רווקה לנשואה).

    ובגמ' עירובין דף ק' מפורש שהטעם הוא משום קללת חוה "שתהא עטופה כאבל" ומשם החל המנהג אצל כל הנשים (גם הגויות, כדאיתא ברש"י סנהדרין נ"ח) ובכללן נשות ישראל, והוזכר המנהג בתורה ולפיכך נחשב כמצווה מדאורייתא אע"פ שלא נמנה כיסוי הראש במניין המצוות.

    ויש הסוברים שהוא בכלל מדרבנן, ובראשם תרומת הדשן (סי' רמ"ב) בשם הרמב"ם, והראב"ד לעדת הספרדים בירושלים העתיקה, רבי יוסף נסים בורלא, בספרו "וישב יוסף" (חלק יו"ד סי' ב'), ורבה של חיפה, רבי יוסף משאש בספרו אוצר המכתבים חלק ג' (סי' אלף תתפ"ד), ורבי יצחק שמחה הלוי הורוביץ זצ"ל, מרבני ארה"ב, בספרו "יד הלוי" (על ספר המצוות, עמ' קמ"ג), ורבי אברהם רומנו זצ"ל, רב העיר סרייבו שבבוסניה, בספרו "אברהם אברהם" (ח"ב, פרשת נשא), ורבי אשר גרוניס זצ"ל, רבה של וילטשין בפולין, בספרו "פרי אשר" (סי' י"ב, עמ' ק"א).

    עכ"פ, באשר לנדון דידן, לא צריך את ה"אז נדברו", כי הדבר מפורש בראשונים על הגמ' ברכות כ"ד שהתירו את השיער היוצא מהכיסוי (ונקרא "חוץ לצמתה" כי בזמן ההוא הוציאו צמה מחוץ לכיסוי, והיה גם שיער שיוצא מהצמה), והאחרונים (ראה שו"ת אור לציון ח"א סי' י"א, ובשו"ת "אגרות משה" אורח חיים סי' קי"ב) הוסיפו שאין הגבלה לאורך הצמה שמותר להוציא מהכיסוי לדעת הרשב"א, ויש להתיר אף בטפח ויותר. וראה עוד בשו"ת מהר"ם אלשקר סי' ל"ה.

    וממילא מוכח שאין הקפידא על השיער, אלא על הראש עצמו, שיהיה מכוסה. ולכן כל שטח הראש חייב להיות מכוסה מדאורייתא (לפי רוב הפוסקים) וגם אשה קרחת חייבת בכיסוי, וכן הוא פשט הפוסקים שלא מצאנו מי שהיקל בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל