לתרומות לחץ כאן

נטילת ידיים אחרי נגיעה בנעליים / בראש / יציאה משירותים ללא שעשה צרכיו

שאלה:

שלום וברכה, אשמח לעשות לעצמי סדר בענייני נטילת ידיים. מתי אני צריך נטלה וצריך 3 פעמים לסירוגין. ומתי מספיקה שטיפה. בדגש על
א. כניסה ויציאה מהשירותים ללא עשיית צרכים.
ב. נגיעה ביד של אדם שבוודאות לא נטל ידיים בבוקר. (כדוגמת לחיצת יד לחילוני).
ג. גירוד בשיער.
ד. נגיעה בנעליים.
ניסיתי ללמוד אבל יצאתי מבולבל בנושא.
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

1. ראה כאן בהרחבה.

2. לא צריך.

3. יש ליטול ידים ולכל הפחות לקנח בבגד, אבל אם זה לא גירוד ממש אלא על השיער מלמעלה, לא צריך.

4. יש ליטול ידים.

מקורות:

הכלל הוא שכל דבר שענינו רוח רעה צריך כלי, ודבר שענינו נקיות אינו צריך כלי, ולכן: היוצא מבית הכסא נחלקו הפוסקים אם יש בכך ענין של רוח רעה או נקיות, ראה מגן אברהם תחילת סי’ ז, ושם הביא מהיכל הקודש ליטול ג’ פעמים לסירוגין ובכלי, אבל הוא עצמו חולק עליו בזה, והובאו במשנה ברורה סי’ ד ס”ק לט, וראה אליה רבה שם ס”ק יב, ולעומתו בשו”ת לב חיים ח”א סי’ סג שהצריך כלי, לכן המחמיר בזה תבוא עליו הברכה וכן ראוי לנהוג במקום שאפשר. וע”ע בזה בשו”ת משנה הלכות ח”ה סי’ ב.

לאחר נגיעה במקום זוהמה בגוף או בצואה או בנעליים, ראה כף החיים סי’ ד ס”ק ס וסידור דרך החיים הל’ השכמת הבוקר ועוד שהצריכו נטילה, ומשום שסברו שבזוהמה ממש יש גם רוח רעה, אבל בזה המשנה ברורה הכריע ברור להקל שדי ברחיצה בלבד, ראה שם ס”ק מא, והוא על פי המגן אברהם מב ס”ק ו, ומעיקר הדין די אפילו בקינוח במידי דמנקי. לאחר גזיזת ציפורניים יש ליטול ידים בכלי שש פעמים סירוגין.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל