לתרומות לחץ כאן

טבילה לגברים – מתי?

שאלה:

האם יש ענין ללכת כל יום למקווה ומתי זה חובה ומתי עדיף ללכת

תשובה:

יש ענין על פי חסידות ללכת למקוה לתוספת טהרה, אבל אין בזה כל צד הלכתי. בעל קרי, אדם שהיה עם אשתו או ראה קרי לילה, ראוי שיטבול בבוקר כתקנת עזרא. זה לא חיוב גמור, אבל מועיל לקבלת התפילות, ויש אומרים שרק לדברי תורה בטלה התקנה אבל לתפילה יש לטבול.

בערב שבת ויום טוב יש לטבול על פי סוד לצורך קבלת נשמה יתירה.

מקורות:

לגבי טבילת עזרא:

בטור סי’ פח הביא בזה את שיטות הראשונים, וסיים שהכל תלוי במנהג ובזמנינו נהגו שבעל קרי אינו טובל לא לתפילה ולא לתלמוד תורה. בגינת ורדים כלל ו סי’ יא הביא דבריו, וכתב, שמכל מקום המחמיר בזה תבוא עליו הברכה. על פי האר”י יש להחמיר בכך מאוד כמובא בשער המצוות פ’ כי תצא שהאר”י היה מקפיד על טבילה זו בכל כוחו, וידוע שחכמי הספרדים קיבלו זאת עליהם כהנהגה קבועה. וכן היה מנהג חכמי ירושלים, כמבוא בס’ ארץ חיים סי’ שכו, שהיו טובלים גם בשבת בבוקר [שלא כהנהגת הגר”א שאם כי החמיר בזה ביותר בימי החול, אסר לטבול בשבת משום חשש סחיטה]. אמנם בשו”ת לב חיים סי’ מז נראה שראה בזה חומרא בעלמא ולא הנהגה מחייבת, וכן נראה ברב פעלים ח”ב סי’ סא. וראה כף החיים סי’ נג אות קיג, שאם הציבור אינו מקפיד מותר גם לשמש כש”ץ בעודו בטומאתו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל