לתרומות לחץ כאן

"בעבור שיתן" בעליה לתורה

שאלה:

שלום רב
מה הדין במי שקיבל עליה לתורה, ואחר כך הגבאי בירך אותו והוסיף ״בעבור שיתן מתנה לבית המדרש״ האם העולה חייב לקיים את זה? מדובר כשהעולה לא ביקש את זה ולא רצה את זה, האם חל עליו חיוב? או רק שמדרכי דרך ארץ ראוי ליתן איזה משהו?
אשמח אם תוכלו להאר עיני בזה
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

באופן עקרוני אין כאן נדר, כי הוא לא אמר כלום ולא נענע בראשו ושום דבר, רק הגבאי אמר, אבל ודאי מידת דרך ארץ לתת, על דעת כן עולים לתורה וזה בכלל הנהגת הציבור בבית הכנסת.

מקורות:

שכתב שם שבענין מה שאומר הגבאי בנוסח מי שבירך לעולה לתורה בעבור שיתן מתנה, והאריך שם לדון בדברים בגדר האמירה לענין צדקה, שהעולה הוא שאינו חייב מדינא ליתן כנדר משום שאין זה נחשב כגמירות עת לומר שנתחייב על ידי זה במחשבה, ומה שאומר הגבאי את נוסח זה הוא רק בכדי לזרז את העולה ליתן. וביאר שם בתוך הדברים שאפילו אם נאמר שמתכוון עתה אחר שהכריז הגבאי בקול רם לתת, לא חשיב גמר בליבו לגמרי לומר שחל עליו חיוב, משום שאינו מתחייב מרצונו, ואולי יש בזה תוספת סברא שכיון שאומר מתנה ואינו מוגדר איזה סך כה"ג שאינו יודע בעצמו כמה ליתן לא שייך לומר שנחשב כגמר בליבו. והביא שיש נוסחאות שאומרים בעבוד שידור ומשום שאף שאין ראוי לידור אפילו למצוה כאן לא הוי נדר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל