לתרומות לחץ כאן

קידוש לאחר התקיעות דמיושב ולפני מוסף

שאלה:

שלום וברכה לרבנים החשובים. שנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה.

רציתי לשאול לדעת הרבנים החשובים שליט”א. מחילה שנזכרתי ברגע האחרון.
שנים אחרונות התפללתי נץ בר”ה וכך גם סיימנו בזמן סביר לפני חצות ולא היה לי צורך לאכול לפני התקיעות. הבן שלי כעת כבר בן 8 וארצה לקחת אותו איתי. כמובן שלא לכל התפילה אך לפחות לקריה”ת והלאה. שאלתי היא מה עדיף. ישנם מספר אפשרויות. אם אשאר עד לאחר התקיעות ולפני מוסף לחש, אוכל לקדש? או שמא עדיף להתפלל לחש כך שלכהפ”ח אני אחרי סט אחד של תקיעות ומוסף ולאחר מכן לקדש לפני חזרת הש”ץ? אך האם לא צריך שהחזרה תהיה באותו מניין שאיתם התפללתי תפילת לחש? יצויין כי לא תוקעים אצלנו בתפילת לחש. לדעה שעיקר התקיעות הינם על סדר הברכות מה הרוחתי בהמתנה עד אחרי תקיעות מיושב? אני הרי עדיין לפני עיקר התקיעות!

תשובה:

אני מבין שכוונתך לעשות כפי שהורה הגרש"ז אויערבך, להתפלל שחרית בנץ החמה, לשמוע תקיעות דמיושב עם הברכות, ולאחר מכן ללכת לעשות קידוש ולחזור לתקיעות דמיושב במנין השני. יש שפקפקו אם זה יעזור, ואמרו שכיון שכבר בירך לא תחול הברכה שישמע אחר כך. אולם הגרש"ז סבר שכיון שלגבי התוקע הברכה חלה היא מועילה גם לשומע וסבר שהיא עצה טובה כדי שלא לאכול לפני התקיעות, וכבר דן בזה בהרחבה בס' מקראי קודש לרבי צבי פסח פרנק רבה של ירושלים. כך שאם תרצה לעשות כך יש לך על מה לסמוך.

אמנם מי שמקדש לפני התקיעות ואוכל פחות מכביצה גם יש לו על מה לסמוך כידוע.

שנה טובה ומתוקה.

מקורות:

ראה עוד בשו"ת שבט הלוי חלק ד סימן נד: האיך יש לנהוג למעשה במי שמוכרח לאכול לפני תקיעת שופר מחמת בריאות גופו, אם צריך לקדש או יאכל בלי קדוש, וביותר יש להסתפק במי שהוא כהן וקשה לו לעמוד בלי אכילה עד גמר התפילה שבר"ה הוא בדרך כלל מאוחר מאד אם מותר לו לקדש, ואם יותר ראוי שיאכל בלי קדוש, ויסמוך על השיטות שסוברים דלא חל עליו עדיין חובת קידוש.  לדידי פשוט דכיון דאחרי שחרית כבר חל עליו חובת קידוש, יש אסור לאכול בלי קידוש, ולא הקיל הרא"ש בטור סי' רפ"ט אלא קודם שחרית, והדבר מבואר בפוסקים או"ח סי' רפ"ו ס"ג לענין טעימה קודם תפילת המוספין יע"ש במג"א ובמ"ב ס"ק ז', – וגם קודם שחרית למי שהותר לו לאכול ע"פ הדין עיין בביאור הלכה סי' רפ"ט לענין חובת קידוש – ועיין ג"כ בהגהות דע"ת סי' רפ"ט בשם תשובת פה"א ח"א סי' ח"י דהרעב והצמא שמותר לאכול קודם תפלה חייב מן הדין בקידוש – א"כ מכ"ש בנדון השאלה הנ"ל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יישר כוח על התשובה המהירה. בקשר למוסף, עדיף להתפלל לחש במניין הנץ לפני שחוזרים לאכול או שעדיף להתפלל לחש היכן שיהיו בחזרה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל