לתרומות לחץ כאן

התעמלות בשבת

שאלה:

שלום
האם מותר להרים משקולות ותרגילי כח בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

ספורט אסור לעשות בשבת, כיון שהעשייה עצמה יש בה מאמץ, וההנאה היא רק תוצאה שלה. אפשר ללכת באויר הנעים לנשום וליהנות מהנוף, אבל לא הליכה מאמצת.

שבת שלום ומבורך.

מקורות:

בשולחן ערוך סי’ שכ”ח סעיף מ”ב נפסק שאין מתעמלין בשבת, מקור דין זה במשנה בשבת דף קמז,א שסכין וממשמשין אבל לא מתעמלין, אמנם יש לדון במתקנים אלו שפעמים רבות השימוש בהם בשבת הוא לצורך הנאה מעצם ההתעסקות עמם ולא מההתעמלות שבהם, וכאשר נהנה מההתעמלות משמע בשולחן ערוך סי’ ש”א סעיף ב’ שבחורים המתענגים מותר להם לקפוץ בשבת, ואם כן גם כאן אם נהנה מזה יש מקום להתיר וכמו שהביא בשמירת שבת כהכתה פרק ט”ז הערה קו בשם הגרש”ז ואירבך זצ”ל שהתעמלות שנהנה ממנה מותרת בשבת. אמנם כאשר ההתעמלות היא במתקני ספורט המיועדים לצורך כך יש לאסור גם אם עושה זאת לצורך הנאה, וכמו שכתב בציץ אליעזר חלק ו’ סימן ד’ באריכות שאסור משום מראית עין, וכן יש לומר שההנאה שיש בזה היא מהכושר ואף יש בזה משום מראית עין, אך לילדים שניכר לכל שאין להם בזה הנאה מהכושר אלא מהמשחק מותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל