לתרומות לחץ כאן

הוזמן לברית מילה – חייב לבוא?

שאלה:

שלום הרב אם האדם מזמין אדם לברית מילה של הנכד שלו אותו אדם חייב לבוא או יש צד להקל {אמר אני מזמין אותך } ?

תשובה:

אמרו חכמים שאדם שהוזמן לסעודת מצוה מחוייב להשתתף בה כמבואר בפסחים קיג ע"ב, שהמוזמן לסעודת מצוה כמו ברית מילה ואינו בא הרי הוא כמנודה לשמים. אמנם בברית אבות סי' יג האריך מדברי הפוסקים שמי שמפסיד מחמת הברית תפילה בציבור או לימוד תורה קבוע פטור מלבוא, ואף אם הוא טרוד בעניני פרנסתו אינו מחוייב בכך. ומכל מקום משום כך נהגו שלא להזמין לברית מילה אלא רק להודיע על קיומה.

כמו כן, בכף החיים סי' קע ס"ק עא הביא בשם הגר"ח פאלאג'י שחיוב זה אינו אמור אלא באופן שאין מנין אנשים בלעדיו, אבל אם יש שם מנין אין חיוב, אלא שמשום מה לא סמכו על כך לענין ברית, וצ"ב האם יש לסמוך על כך בנישואין, ומכל מקום בצירוף הסברות הנ"ל יש כאן יישוב מסויים.

בס' ברית אבות קול ששון סי' יג כתב, שאין חיוב להשתתף בסעודת מצוה אלא אם כן נקרא ושנה ונקרא, ולא בהזמנה אחת לבד, ושי אומרים שהאיסור הוא כשנמצא בשמחה ואינו משתתף בה [מכאן יש להחמיר לכל הפחות שאם מגיעים לשמחה לטעום שם משהו].

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. דומני שהחזו”א הורה שאם יהיו שם אנשים לא מהוגנים אין חיוב להגיע וכפי דברי הגמרא שאסור לאכול במקום כזה. ולעניין זה גם אם הנט”י איננה כהלכתו על כל פרטיה ודקדוקיה זה כבר מספיק לפטור. כך זכרוני ששמעתי בשמו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל