לתרומות לחץ כאן

מותר לעבור עבירות בסתר?

שאלה:

שלום כבוד הרב,
מצד אחד רשום: -"… ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר…" אפילו בפנויה.
מצד שני רשום : -"…ויתעטף שחורים וילך לעיר אחרת…"
עם מי ההלכה ?

תשובה:

שלום וברכה

אין כל צד היתר ללבוש שחורים וללכת לעשות עבירות.. מה שכתוב זה רק שמי שבכל מקרה לא מתגבר על עצמו, לפחות לא יחלל שם שם בפרהסיה אבל פשיטא שזה איסור גמור ויענש על כך.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טז עמוד א

כדרבי יצחק. דאמר רבי יצחק: כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. איני? והאמר רבי אלעא הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו – ילך למקום שאין מכירין אותו, וילבש שחורין ויתעטף שחורין, ויעשה מה שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא! – לא קשיא: הא – דמצי כייף ליה ליצריה, הא דלא מצי כייף ליצריה. 

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. תודה כבוד הרב, אבל מי שלא יכול על יצרו , דומה לזה שאמרו לו למות ולא לדבר/לראות בחורה, כי הוא גם לא יכול.
  למה אז לא נפסק שימות, או יהרוג את עצמו, ולא יעשה עבירה אפילו בשחורים בעיר אחרת.
  הרי עריות בכל איסור יהרג ואל יעבור (אפילו בפנויה אמרו שימות, ללא מעשה משכב(!) ). אז שידרשו שימית עצמו, אם לא מצי כייף ליצריה.
  ועוד קשה על הגמרא, ממתי ה' נותן ניסיון דלא מצי כייף ליצריה (חוץ מאשת יפת תואר)!?! הרי לא מדובר פה בבן אדם שהוא רשע כמו פרעו, כי גם כך יעשה מה שליבו חפץ.

 2. מי שירא שמים ימות ולא יעבור עבירה..
  ברור שלא מצי כייף הכוונה שהוא כך מרגיש אבל זה לא אמת!
  אתה עדיין בהסבר שלך שמותר על היתר מסויים שקיים בסיטואציה מסויימת ואני חוזר ואומר שלא מדובר בהיתר אלא בהנחייה לחוטא שגם אם הוא חוטא ויענש שלא יכביד על עונשו…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל