לתרומות לחץ כאן

טלטול טלפון סלולרי בשבת לצורך מקומו

שאלה:

האם מותר להניח את הפלאפון ליד המיטה בשבת ויו"ט בשביל שעון מעורר וכשמצלצל לקחת אותו למקום אחר כדי שלא יער את בני הבית
אציין שמכשיר הפלאפון אמנם חשוב לי אך אני נותן לילדי לפעמים אותו
תודה

תשובה:

לגבי הגדרת המכשיר – הנקודה שנגעת בה ברמז: אם מדובר במכשיר פשוט וזול שאין לך בעיה שהילדים ישתמשו בו  זה כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטל לצורך מקומו, אבל אם זה מכשיר יקר יותר שאתה נזהר עליו, גם אם אתה נותן להם תחת השגחה… זה מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור. כמו כן יש לדעת, שיש מכשירים, בעיקר מצוי במכשיר טאצ', שעל ידי הטלטול המסך עשוי להדלק, מכשיר כזה לא ניתן בכל מקרה להזיז בשבת.

אמנם, למעשה יש עוד סיבה להחמיר ולכן קשה עלי ההכרעה בזה, הכלל שבידינו הוא שכלי שמלאכתו לאיסור שאין לו שום שימוש של היתר, הוא מוקצה מחמת גופו ואין לטלטלו בשבת אפילו לצורך מקומו. ממילא טלפון שכאשר המסך כבוי אי אפשר לראות בו את השעה אולי הוא נחשב שאין לו שימוש היתר, אא"כ השימוש כשעון מעורר יחשב כזה אף שלא ניתן לכוונו בשבת, לכן למעשה יש לעיין בזה מהסיבה הזו, אף שאני נוטה יותר להיתר וכאמור.

מקורות:

על מחלוקתם של הפוסקים לגבי כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו תשמיש היתר, ראה משנה ברורה סי’ שח ס”ק לד, ובסי’ רעט שעה”צ ס”ק ד, וראה בבירורי הלכה שבסו”ס ארחות שבת שהגרי”ש אלישיב והגרש”ז אויערך הורו בזה להחמיר ובאג”מ או”ח ח”ה סי’ כב נראה שמתיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל