לתרומות לחץ כאן

תביעה על הוצאת דיבה ולשון הרע

שאלה:

האם מותר לרב חרדי לתבוע בבית משפט חילוני כדי לתבוע אדם או רב אחר שהוציא עליו דיבה, השמצה ולשון הרע בציבור כדי להשיג פיצויים כספיים? יש רבנים שטוענים שאי אפשר להשיג פיצויים כספיים בבית דין של הרב קרליץ בבני ברק.

תשובה:

שלום וברכה,

אין שום היתר לתבוע בבית משפט, כל מי שתובע בבית משפט מכריז שתורת משה אינה אמת ח"ו וחוקי הגויים הם האמת. על תביעה של הוצאת דיבה אם אינה מעוגנת בהלכה [לטענת התובע] ולא ניתן לתובעה בבית דין אז האיסור לפנות לבית משפט הוא כפול שגם פונה לערכאות וגם גוזל את חברו.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן כו סעיף א: אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם (פי' מושב קבוע לשריהם לדון בו), אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת מרע"ה. הגה: ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חבירו (מהרי"ק שורש קנ"ד). וכן היו מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני עובדי כוכבים (ריב"ש סי' ק"ב). ואפילו אינו דן לפני עובדי כוכבים, רק שכופהו על ידי עובדי כוכבים שיעמוד עמו לדין ישראל, ראוי למתחו על העמוד (מרדכי פ' הגוזל קמא). וע"ל סימן שפ"ח. מי שהלך בערכאות של עובדי כוכבים ונתחייב בדיניהם, ואחר כך חזר ותבעו לפני דייני ישראל, יש אומרים שאין נזקקין לו (מהרי"ק שורש קפ"ח /קפ"ז/); ויש אומרים דנזקקין לו (מרדכי בפ' הגוזל בתרא), אם לא שגרם הפסד לבעל דינו לפני עובדי כוכבים (מהר"מ מירזברק). והסברא ראשונה נראה לי עיקר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל