לתרומות לחץ כאן

קדושת שביעית בלולב והדסים

שאלה:

האם שמיטה נוהג בלולב,או בהדסים

תשובה:

שלום רב

לולב אינו קדוש בקדושת שביעית. הדסים של מצוה המנהג שלא קדושים בקדושת שביעית, ואם נקטפו לשם ריח יש שהחמירו בזה.

מקורות:

הירושלמי שביעית פ"ז הלכה א מסתפק אם במינים העומדים לריח יש קדושת שביעית. וראה חזו"א סי' יד שספקו אמור במינים העומים לריח בלבד שכן מינים העומדים לבסם מאכלים, אף שעיקר תכליתם לריח יש בהם קדושת שביעית כמבואר במשנה שם ו וברש"י נדה ח ע"א. להלכה נקט החזון איש שם שיש קדושת שביעית בהדסים, ואף ששמיטה בזמן הזה דרבנן הואיל ושורש הספק הוא בדאורייתא יש להחמיר מחמת הספק האמור בירושלמי. וכן כתב בס' השמיטה פ"ז ד ה, ובשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' רב.

במה דברים אמורים, בהדסים העומדים לריח, אבל באלו העומדים למצוה, הובא בס' ציץ הקודש ח"א סי' טו, שמהרי"ל דיסקין הורה לסוחרי האתרוגים להבליע את דמי האתרוג בהדסים, ומשום שסבר שאין נוהגת בהם קדושת שביעית. וכן הובא להלכה בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קל ומנחת שלמה סי' נא אות כג.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. ראשית אני חושב שרוב העולם אינו עושה כך… שנית עתה זה ניטע למצות לולב ומה שאחר כך מישהו בוחר לייחד את זה לכך לא משנה את מהות הדבר.

  2. אין מכירת הדסים לשם ריח, כך שזה לא נכון, הם נוטעים רק למצוה ומצידם אחר כך שישרף [אגב כפשוטו… מועילה שריפה לשילוש]. זה שיש אנשים שלוקטים ומריחים אינו משמעותי ואינו ייעוד עיקרי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל