לתרומות לחץ כאן

עובר לפני המתפלל בימים הנוראים

שאלה:

בימים הנוראים מצוי שאנשים מאריכים מאוד בתפילת שמונה עשרה, דבר הגורם למתפללים שלפניהם להישאר במקומם ללא יכולת עקירת רגליים.
האם יש פתרון לבעיה זו?

תשובה:

מי שחלוש או חולה מותר לו לעקור רגליו, לגבי אדם בריא, אני חושב שמי שמאריך באופן שחורג מאוד מהסטנדרט יש לבקש שישב במקום שאינו מפריע לשאר בני אדם. 

מקורות:

ראה משנה ברורה סי' קב ס"ק י. בבית ברוך על החיי אדם כלל כו כתב שביום הכיפורים שמתענים כל הציבור נחשבים חלושים לענין זה, ולכן אז הדין קל יותר מראש השנה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. מחילה על ההתערבות אבל ארשה לעצמי לנצל את הבמה ולהוסיף עוד שאלה נוספת מעניין לעניין באותו עניין. והוא פתיחת ארה”ק, הן לעניין שהרבה פעמים יש אנשים שעדיין אוחזים באמצע שמו”ע בדרך והן מבחינת הש”ץ שהוא הרי באמצע החזרה והארון מולו

  2. מתוך פסקי תשובות אורח חיים סימן קב אות ג
    לצורך מצוה עוברת שלא יוכל לקיימה אח"כ, כגון להתפלל בציבור או לשמוע קדיש קדושה וברכו ברכת כהנים וקריה"ת, וכן כדי ללכת לביהמ"ד לקביעות לימודו, וכל שכן כדי ללמד תורה לרבים, וכמו"כ כהן לצורך עלייתו לדוכן, ואף כדי ללכת ליטול ידיו לפני כן, ש"ץ ובעל קורא לגשת לעמוד בדליכא אחר. ואין צריך לומר שקראוהו לעלות לתורה. ובכל אלו ישתדל שלא יהיה העברתו נגד המתפלל ממש, אלא בצדדיו.
    ולמצוה שאינה עוברת וכן מנהג או הידור בעלמא, כגון להתפלל במנין כשיוכל אח"כ למצוא מנין אחר, להתפלל כש"ץ כשהוא חיוב, ליטול ידיו כשנגע במקומות המכוסים (דהא יכול לקנח ידיו בכל מידי דמנקי), וכן מצוות שאינן קשורות לתפילה כגון גבאי צדקה לאסוף צדקה מהציבור, כיבוד אב ואם, בכל אלו וכיוצא בהן אין להתיר לעבור נגד המתפלל, אבל בצדדיו או לאחוריו אפשר להקל.
    ראה שם מקורותיו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל