לתרומות לחץ כאן

בזיון טלית ישנה

שאלה:

שלום לרב.
ראיתי ששאלו,
האם מותר להכין מפת שולחן, מטליתות ישנות.

וראיתי מקור, שיוצא ממנו, שזה אסור,
גם אם ישימו על זה מפת ניילון. האמנם?

שו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן מט
ב"ה למיודעי ומכירי ברוך ע"ד אשר הסכים עמו האי צורבא מרבנן דמותר לעשות מפה על שלחן הדיוט מטלית מצוה של משי לענ"ד לא יפה הורה וכן לא יעשה דהא כבר כתב הט"ז בא"ח סק"ג דלא הקילו אלא בבגד של ארבע כנפות שעשו למלבוש ולא בטליתות של מצוה שמיוחדות לדבר קדושה ואמרו ז"ל בגדים שבישלו בהן קדרה לרבו כו' ויעיין בס' פרי מגדי' ולא דמי למ"ש המג"א סימן מ"ב ס"ק וי"ו והאריכות בזה ללא צורך ולא ראיתי מעולם שעשו מטלית של מצוה מלבוש חול ובזה לא ראינו הוי ראי' כמבואר בש"ך ח"מ סימן ל"ז ס"ק ל"ח אוהבו וידידו הטרוד. ה"ק אלעזר פלעקלס.

תשובה:

יפה! יישר כח גדול על הידיעה!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל