לתרומות לחץ כאן

להישאר ללא מזוזות בבית לצורך שליחתן לבדיקה

שאלה:

שלום רב,
אני צריכה להוריד את כל המזוזות בבית ולשלוח לבדיקה ויכול לקחת קצת זמן עד שיחזור אליי.האם מותר לישון ולהישאר ללא מזוזות?

שאלה נוספת- כשמחזירים את המזוסות לאחר בדיקה. האם צריך לברך שוב בשם הש'ם על קביעת מזוזה?
תודה רבה

תשובה:

הסברנו אתמול שכדאי לסכם עם המגיה על יום שהוא פנוי ואז מסירים ומחזירים באותו היום כל מזוזה לאותה דלת, וכך לא צריך לברך שוב, אם לא מחזירים באותו היום או לא לאותה דלת – יש לברך שוב.

מקורות:

על כך שזה תלוי מתי מחזירים, ראה פתחי תשובה (שם סי’ רפט סק”א) שהביא מכמה אחרונים שהסתפקו באדם שמוריד את המזוזה לצורך בדיקה אם חייב ברכה כשהוא מחזיר אותה. ולמעשה כתב כי אם הוא מחזיר אותה מיד אין צורך לברך. ובערוך השולחן שם כתב כי כל עוד הוא מחזיר אותה באותו יום, אין צורך לברך. ונראה שלא השקיעה קובעת כאן אלא מה שאנשים מתייחסים לכך כבר כיום חדש, כלומר למחרת בבוקר.

על כך שבהחלפת מזוזה ממקום למקום ולא מחזירים אותה מזוזה מברכים שוב, ראה ס' האשכול [אלבק עמ' 195] והביאור על פי הרמ"א סי' ח סעי' יד, וכן נראה בביאור הלכה סו"ס כה, וראה מהר"ם שיק יו"ד סי' רפה ודעת קדושים רפט ד ושבט הלוי ח"ב סי' קנח. אמנם בשו"ת מהרש"ג ח"א יו"ד סי' נז כתב שזה תלוי במחלוקת הבית מאיר והמגן אברהם ביוצא לסוכת חברו אם מברך עליה, אמנם יש שחילקו שכן שם החיוב הוא בגברא והוא מקיים את מעשה ישיבתו בשתי הסוכות כאחת, משא"כ כאן שכל מזוזה היא מעשה מצוה חדש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל