לתרומות לחץ כאן

התרת נדר על ידי שליח

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אני ובעלי נדרנו נדר (כל אחד נדר אחר )בשעת כעס ורוצים להתיר את הנדר,
אני לא רוצה לעמוד מול 3 אנשים ולומר את הנדר יש אופציה אחרת ?
תודה.

תשובה:

יש נדון בפוסקים אם מועילה התרה על ידי שליח, אם את ממש לא מסוגלת, תעשי את בעלך שליח לענין זה.

להבא להזהר מאוד שלא להגיע לתקלה כזו.

מקורות:

לכתחילה לא ראוי להתיר נדרים על ידי שליח, וצריך שהנודר יבוא בעצמו לפני הדיינים, כמבואר ברמב”ם שבועות פ”ו הל’ ד, ר”ן וריטב”א בגיטין מו ע”א, והובא בשו”ע סי’ רכח סעי’ טז. אולם, בדיעבד כתב הפתחי תשובה שם ס”ק ח, שהואיל ורבו המתירים בשליחת החרטה לבית דין על ידי כתב, יש להקל בשעת הדחק להתיר גם על ידי שליח, ועי’ שם שכן מוכח מדברי הריב”ש סי’ שע, שלא חשש לדברי הרמב”ם אלא לכתחילה בלבד. וכ”כ בשערי דעה על דברי השו”ע שם, אלא שתמה מפני מה לא הביא השו”ע את דעת המחמירים.

בשו”ת שבט הקהתי ח”ד סי’ רלט כתב, שבעת הצורך ניתן להתיר נדר באמצעות הטלפון ואפשרות זו עדיפה על שליח, ואפשר שמועילה גם לדעת הרמב”ם.

במה דברים אמורים בהתרת נדר שהוא יודע ורוצה להתירו, אבל לגבי המנהג של ערב ראש השנה שאדם כלל לא זוכר שיש לו נדר והכל לחומרא בעלמא והתרה כללית שבלאו הכי לא מפרטים כלום בפני המתירים, ואם יזכר בנדרו צריך התירו שוב, בוודאי יש לסמוך על המקילים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל