לתרומות לחץ כאן

שואל שהשכיר את הרכב לאחרים

שאלה:

שלום הרב

אחי נסע לחו"ל והשאיר לי את האוטו. כיוון שאין לי רשיון ושהאוטו יהיה שמור נתתי אותו לחבר באישור אחי בחינם ושהוא ישלם אגרות, טסט, ביטוח וטיפול מצריך. וכן יקח את הילד שלי עד למוסד לימודי שהוא גם עובד בו. כך היה כשנה.
(לפני החבר הזה האוטו היה אצל חבר אחר ולפני להחזיר לי הכניס למוסך לטיפול מלא והאוטו נסע יפה וכך החבר שני קבל.)

אחי חזר וגלינו שהאוטו לא נוסע כמקודם אף שעבר טסט וגלינו שבפוליסה ביטוח רשומים אחי, חבר, ועוד 5 אנשים שהחבר הכניס.

שאלתי את החבר
האם הוא נתן או השכיר אוטו בלי לשאול אותי?
וענה שרק פעם אחד השכיר ליום במחיר סמלי ופעם נתן בחינם לשבת.

אחי שילם עוד כ1500₪ במוסך ואין אנו מעוניינים לתת אוטו לחבר הזה ולכן הוא מבקש להחזיר לו אגרה טסט לפי החודשים שלא ישתמש ושולמו מראש. וכן הוצאות תיקון במוסך על סך2750 אבל הוריד בלאי אוטו 980שח.

לכאורה הכל הגיוני, אבל.
מצב מכני של האוטו ירד.
כמה אנשים נסעו בו באמת אנני יודע (הוא מודה על פעמיים בלבד אבל בביטוח רשומים 5) ואיך אנשים נוסעים ברכב שכור כולם יודעים.
(אם הייתי רוצה לעשות כסף היתי משכיר לבד)

האם אני צריך לשלם לו מה שהוא מבקש?
או נכון לעשות איזה הסדר אחר?
איך נכון לנהוג במקרה הזה לפי הלכה ודרך ארץ?
(הרי בכל זאת נשארנו חברים!)

תשובה:

שלום וברכה,

החבר שקיבל את הרכב בהשאלה אסור לו להשאיל לאחרים ולא להשכיר לאחרים, כדין אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר. אם עבר והשכיר לאחרים כסף השכירות שייך לבעל הרכב ולא לחבר שהשכיר את הרכב. על ההשאלה שהשאיל לאחרים אינו חייב לשלם למרות שעשה שלא כדין.

על הבלאי שנעשה ברכב פטור החבר מלשלם כיון שקיבל את הרכב בהשאלה וע"ד כן קיבל שיוכל להשתמש. אלא שאם נעשה בלאי שלא משימוש סביר חייב לשלם, אבל בלאי רגיל אין חיוב תשלומים.

ומאחר והחבר שקיבל את הרכב חייב לשלם את דמי השכירות, וגם עשה שלא כדין שהשאיל לאחרים כדאי שתגיעו להשכמה בקשר להוצאות שהוציא על הטסט של הרכב.

בהצלחה.

מקורות:

אסור לשוכר להשכיר לאחרים – שו"ע סימן שז סעיף ד. ואם עבר והשכיר לאחרים השכר לבעלים כמבואר בגמרא ב"מ לה, ב אין אדם עושה סחורה בפרתו של חברו, וכן מבואר בהגהת הרמ"א סימן שסג סעיף י שאם השכיר שלא כדין השכירות לבעלים.

שואל פטור על בלאי רגיל כדין מתה מחמת מלאכה שפטור עליה השואל. ואם השאיל לאחרים ונעשה בלאי מחמת שימוש, פטור השואל למרות שהשאיל לאחרים שלא כדין אין דינו כגזלן אלא כמשנה מדעת בעל הבית שנפסק להלכה שאסור אבל אין דינו כגזלן כן כתב הש"ך סימן עב ס"ק קמ. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל