לתרומות לחץ כאן

לספר לחברת חשמל שהמונה מקולקל

שאלה:

שלום הרב,
אני בטוח שהמונה החשמל מחברת החשמל שלנו בבית כנראה שבור ולא מראה כמה חשמל אנו משתמשים כל חודש. כאשר אנחנו לא נמצאים בבית הגלגל של המונה מסתובב איטי כי עדיין ישנם מכשיר או שניים שצורך חשמל כמו המקרר והמצלמות. אם נציג מחברת החשמל יבוא לבית שלי ויבדוק את המונה החשמל וישאל אותי אם יש דברים דולקים בבית שצורכים חשמל ואני יאמר לו לא והוא רושם לו שהמונה עובד ואנו מקבלים חשבון נמוך האם זה גזל
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

אם אתה גר בארץ ישראל, אתה צריך ליידע את חברת החשמל שלדעתך המונה מקולקל. אם אתה גר בחו"ל הרי זה טעות גוי שטעה מעצמו, וטעות הגוי מותרת ואינך צריך לעדכן.

בהצלחה.

מקורות:

אם אתה גר בא"י אסור לך לקחת חשמל ללא תשלום, ולכן אתה צריך ליידע אותם על כך.

וראה בספר שם אבותי סימן י שביאר את הענין שישנו איסור גזל על חשמל. ודן שם כגון אדם נכנס לבית חברו וחיבר לשקע מכשיר נטען כמו פלאפון ונמצא בעל הדירה מחויב בסכום יתר בסך התשלום לחברת החשמל. שפשוט שהדבר אסור משום שגורם נזק והפסד לחברו ויתכן שיש בזה לאו דלא תגזול. ודן בחיוב התשלומים אם הוא מפרשת גזילה, דמצד אחד אין כאן חפץ שיש בו תפיסה בגשם של אורך ורוחב ומכל מקום יש מושג ודרך לשמר אנרגיה אם כן נמצא שיש כאן גזל ממש ואמנם אין שייך קנייני גזילה, אבל לכאורה כיון שלקחת מעצמו הרי הוא נחשב גזלן. ויסד שם בעיקר תורת מזיק שיסוד ענינו חסרון חברו אין לדון שכנגדו לא נחסר אמנם בגניבה וגזילה שחיובם הוא בריבו הממון אצל הגנב [כמו שמבואר בריש פרק מרובה בבבא מציעא בענין גונב שטרות שדסגי ריבוי אצל הגנב גם בלא חסרון הנגנב], ולכן יש מקום לחייבו בגניבה גם בלא חסרון חברו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל