לתרומות לחץ כאן

שכנים שמעכבים את התשלום וגורמים לריבית

שאלה:

שלום לרב.
אני וועד בית בבניין שלנו ויש לנו חוב של מעל שנתיים על החשמל בחדר מדרגות כי עד עכשיו לא היה וועד..
ביקשתי מכל הדיירים להעביר סכום כסף בימים הקרובים כדי לסגור את החוב בזריזות כיוון שבגלל שהחוב מזמן הריבית עולה. במידה ויש דיירים שמתעכבים והחוב עולה בגלל ריבית, מי צריך להוסיף את הסכום הזה ? הדיירים שהתעכבו? כי הרי יש דיירים שהביאו ממש ביום יומיים לאחר ההודעה וזה לא נשמע לי פייר שזה ייפול עליהם וחלילה אני לא רוצה גזל או ריבית אשמח אם הרב יורה לי איך לנהוג במקרה כזה

תשובה:

שלום וברכה,

הוועד הבית צריך להוציא הודעה שכל השכנים ישלמו ולתת זמן סביר שכולם יעבירו את הכסף. שכנים שמתעכבים ומאחרים את המועד ולא משלמים צריכים הם לשלם את עלויות הריביות שמתווספות אחר המועד שנקבע על ידי וועד הבית. וראה במקורות.

בהצלחה.

מקורות:

שכנים שמתעכבים ולא משלמים וגורמים לעליית הריבית, הרי הם גורמים הפסד לשאר שכנים, ויש לדון האם חייבים על נזק שנעשה על ידי אי עשייה. ונזק נעשה על ידי אי עשייה, מצאנו בעדים הכובשים עדותם, שנפסק בגמרא (ב"ק נו, א) שפטורים מדיני אדם וחייבים בדיני שמים. ונחלקו הראשונים בטעם הדבר, דעת המאירי בתירוץ אחד שכיון שנעשה הנזק על ידי אי פעולה דינו כגרמא. ושונה ממחיצת הכרם שנפרצה (ב"ב ב,א) שחייב אם לא גדר, משום שהגפנים מתפשטים נחשב למעשה. א"נ שנודע בוודאי שהאיסור בא על ידי כך הרי זה גורם בידיים. ואילו דעת הרמב"ן (קונטרס דינא דגרמי) שגם נזק שנעשה על ידי אי עשייה נחשב לנזק, ולכן במחיצת הכרם שנפרצה חייב בעל הכרם. ובעדים שכובשים עדותם אינם חייבים בדיני אדם, משום שהגדת עדות הוא גמילות חסדים, ולא מחייבים ממון על מניעת חסד, כמו שלא נחייב אדם שנמנע מלהציל את ממון חברו שתובע בים, ולא נחייב אדם שנמנע מלתת צדקה שלא נחייב אותו על ההפסד שגרם.

נמצא לדינא: השכנים שלא משלמים וגורמים הפסד של ריביות, לפי דעת הרמב"ן חייבים לשלם מדין גרמי. ולפי פירוש אחד במאירי אין זה גרמי אלא גרמא שחייב בידי שמים. וכיון שיש מחלוקת אם חייב בדיני אדם ולכו"ע חייב בדיני שמים לכן כתבנו בתשובה ששכנים שמעכבים את התשלום חייבים לשלם. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל