לתרומות לחץ כאן

זיווג מה' 

להצטרפות לאלפי המנויים ולקבל את העלון חינם, לשלוח הערות או תגובות, נא ליצור קשר עם הרב יהושע אלט בכתובת [email protected]. העלון מתפרסם בשש יבשות וביותר מארבעים מדינות ברחבי תבל.

כדי לרכוש אחד מהספרים (באנגלית) של המחבר (עותק או ספר אלקטרוני) ולקבל אותו במשלוח עד דלת ביתך, אנא שלח דוא"ל לכתובת [email protected]  או בקר בכתובת https://amzn.to/3eyh5xP.

המחבר מרשה ומעודד לכל מי שרוצה להעתיק ולהפיץ את העלון לזכות את הרבים.

ר' אלט זכה ללמוד תחת הרה"ג מרדכי פרידלענדער זצ"ל והוסמך לרבנות על ידי הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל. ר' אלט הוציא שלשה ספרים במגוון נושאים בעניעי יהדות ומחשבת ישראל. כתביו מופיעים באנגלית, אידיש, עברית, גרמנית וצרפתית.

זיווג מה' 

אב היה מוטרד על בתו שלא מצאה את זיווגה  במשך שנים. באותו לילה הופיע אליו קדוש יהודי בחלום באומרו שיש שלושה סוגי זיווג – זיווג של שבת ושל העם היהודי, זיווג הגוף והנפש וזיווג הבעל והאישה. שלושת הזיווגים הללו נמצאים רק בידי ה' ורק הוא יכול לזווג ביניהם. זה נרמז במילים "מאשר שמנה לחמו והוא יתן וגו' "(בראשית מט:כ), מאת אשר, ללחם יהיה עושר והוא יספק. מהן האותיות שנמצאות מעל האותיות המרכיבות את השם אשר (ניתן להבין את מאשר כאותיות שמעל א,ש,ר כמשמעות מ"מ" או "יותר מ" כלומר מה שמעל)? מעל א הוא ב (הערך המספרי של האות א הוא 1 ואילו ב הוא 2. לכן, ב הוא מעל א, כלומר יש לו ערך מספרי גבוה יותר.), מעל ש הוא ת ומעל ר הוא ש. אותיות אלו מאייתות שבת. זה רומז לזיווג השבת ולעם היהודי. המילה שמנה מורכבת מאותן אותיות כמו המילה נשמה. שמנה פירושה גם שומן, שרומז לגוף החומרי. כתוצאה מכך, יש לנו רמז לזיווג הגוף והנשמה. לבסוף, המילה לחמו מתאימה לזיווג של בעל ואישה מכיוון שאישה נקראת "לחם האדם". זוהי המשמעות העמוקה יותר במקום שמנה לחמו והוא יתן: שלושת הזיווגים הללו שרק ה' יכול לתת.

 

כשהאב התעורר מהחלום, החלום השתרש בו עד כדי כך שהגיע לדרגת אמונה שרק ה' מסוגל למצוא שידוך לבתו. ברגע שהשיג את האמונה הזו, ה' שלח מיד את המיועד לבתו שהתארסה במהרה.

 

ר' יצחק שיינר היה מצטט את הגמרא (סוטה ב.) שאומרת ארבעים יום לפני היווצרות העובר, מכריז בת קול, בתו של פלוני מיועדת לפלוני. הוא היה אומר שכאשר נולדה אשתו, שהייתה נכדתו של ר' ברוך בער ליבוביץ, הכריזה הבת קול, אסתר לאה בת ר' משה (נכדתו של ר' ברוך בער) תינשא ליצחק אריה בן ר' דב (הכוונה לר' יצחק שיינר). הוא המשיך: "איפה היה אז יצחק אריה? בפיטסבורג! הייתי בן שלוש כשאשתי נולדה בוילנה בשנת 1925. איך נוצר שידוך כזה? ישנן סיבות רבות לכך שהשידוך הזה לא היה יכול להתממש באופן הגיוני. ראשית, היא הייתה בוילנה ואני בפיטסבורג. זה 5,960 מיילים משם! יתר על כן, יצחק אריה זה כמעט ולא הציץ בגמרא. איך יתחתן עם נכדתו של ר' ברוך בער?"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.