לתרומות לחץ כאן

שליח ציבור שאינו ראוי

שאלה:

מה הדין לגבי שליח ציבור שמסתפר לא לפי ההלכה (מגלח פאות הראש)

כמו כן אדם שהגיע לתפילה מאוחר ומעלים אותי להיות שליח ציבור וכן שליח ציבור שלא הוגה מילים נכון ולא מדקדק במילים ולפעמים בולעה מילים

ושליח ציבור שעולה ביחד עם סומך ומזמן שהסומך קורא חלק מהפסוקים השליח ציבור לא קורא אותם ומקשיב לסומך וממשיך לקרוא רק מאיפה שהסומך הפסיק

וכמו כן שליח ציבור רווק ולא נשואי

האם הציבור יצא ידי חובה בתפילה

תשובה:

שלום וברכה

אדם שמקיף את פאות הראש אינו רשאי לשמש שליח ציבור. הגאון רבי חיים פאלאג’י בספרו החפץ חיים סי’ נה אות יב כתב בשם הרב כבוד חכמים, שאדם שמתגלח בתער פסול מלשמש כשליח ציבור בבית הכנסת. וראה ילקוט יוסף סי’ נג סעי’ כח, שעדיף להתפלל ביחידות ולא להתפלל עם חזן המגלח זקנו בתער,  לגבי השארת פיאות הראש לכאורה הדין דומה, אף שזה יותר קל, כיון שיש מתירים במספרים להוריד לגמרי ראה סי' קפא סעי' ג, ונניח שמכונת הגילוח היא כמו מספריים [יש לחשוש שהיא תער, ויש לגלח זקן רק במכונה עם כשרות טובה, אבל נניח שלגבי זה הוא שוגג..] אלא שהשו"ע שם כתב להחמיר וכן מנהג כל בית ישראל, ואין להניח חזן שמבטל מנהג ישראל שיש בו חשש איסור גמור. לגבי צירוף למנין יש לסמוך על כך שאינו יודע והוא שוגג, וגם יש מקילים במספריים כעין תער…

אדם שמגיע מאוחר אם מדלג כשיטות הנכונות ומתחיל בשיתבח במקומות שנהוג כך זה בסדר, אבל אםן הוא מקיץ את התפילה או משהו כזה ודאי לא בסדר.

מי שלא הוגה מדוייק אותיות יוצאים ידי חובה בתפילתו אבל אין להעלותו חזן, חשוב מאוד להמנע מעלבונות!

אם הסומך אומר פיוטים שאינם חלק מהתפילה זה לא נורא אבל אם הוא מדלג חלקים בתפילה עצמה זה כמובן אסור ולא יצא ידי חובה.

לכתחילה לימים נוראים יש לקחת חזן נשוי אבל זה לא מעכב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל